DĖL NESKIEPYTŲ VAIKŲ NEPRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

LR Švietimo ir Mokslo ministerijai

 

2014 m. Birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu NR. V-683 keičiamas Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 94-as punktas ir išdėstomas taip:

„94. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) [4.5, 4.10]. Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.“ [1]

 

 

Mes, šią peticiją pasirašiusieji, prieštaraujame Sveikatos apsaugos ministro įsakymui, nes:

 

 1. LR Sveikatos ministerija nesudaro sąlygų paskiepyti vaikų nuo tymų, raudonukės ir poliomielito neskiepijant nuo kitų rekomenduojamų ligų. Poliomielito skiepas yra penkiavalentėje Pentaxim [2] vakcinoje (stabligė, difterija, kokliušas, poliomielitas, hemophilus infl.), o tymų bei raudonukės – trivalentėje Priorix [3] (tymai, parotitas, raudonukė) vakcinoje.

 2. Nėra nurodytos medicininės kontraindikacijos ar vertybinės išimtys [4], leidžiančios atidėti skiepus arba jų atsisakyti, kaip tai numatyta valstybėse, kuriose tam tikri skiepai yra privalomi.

 3. Dėl skiepų saugumo ir sudedamųjų vakcinų dalių toksiškumo yra keliami ieškiniai ir laimimos bylos įvairiose pasaulio valstybėse. 2011 m. Belgijos teismas panaikino privalomą vakcinaciją šalyje pripažindamas, kad dėl kancerogeniško formaldehido poliomelito vakcinoje paciento teisės yra svarbiau už prievolę skiepytis (formaldehidas įeina ir į Pentaxim vakcinos sudėtį) [5]. 2014 m. Prancūzijos Konstitucinį teismą pasiekė ieškinys dėl vakcinose naudojamų toksinių medžiagų [6]; tais pačiais metais į Prancūzijos teismą buvo kreiptasi dėl Priorix vakcinos sukeltų sveikatos suluošinimų [7]. 2012 m. Italijos teisme buvo įrodytas ryšys tarp autizmo ir MMR skiepo [8], o 2011 m. JAV Aukščiausis Teismas pareiškė, kad visi skiepai yra neišvengiamai nesaugūs [9].

 4. Valstybė nėra parengusi apmokėjimo programos nukentėjusiems nuo vakcinų. Tokias programas turi daugelis pasaulio šalių [10], pvz., Vokietija, Suomija, Švedija, Norvegija, Prancūzija, Didžioji Britanija, JAV, Japonija ir t. t. JAV Nacionalinis vakcinų žalos fondas per 16 metų nukentėjusiems nuo skiepų išmokėjo beveik tris milijardus dolerių [11]. Didžiojoje Britanijoje per aštuonerius metus nukentėjusiems nuo skiepų išmokėta 3,5 milijono svarų [12].

 5. Nėra numatytų alternatyvų, leidžiančių ugdyti neskiepytus vaikus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

 6. Apribojama vaikų, skiepijamų pagal individualius skiepų kalendorius, teisė būti ugdomiems ugdymo įstaigose.

 7. Skiepai Lietuvoje nėra privalomi, tačiau neskiepyti vaikai nebus priimami į priešmokyklines ugdymosi įstaigas, kurias artimiausiu metu planuojama padaryti privalomomis [13].

 

 

Prieštaraujame vaikų vakcinacijos rodiklių gerinimui prievartiniu būdu, uždraudžiant neskiepytiems vaikams lankyti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo įstaigas, ir reikalaujame, kad  būtų atidėtas Sveikatos apsaugos ministro 2014-06-12 įsakymo Nr. V-683 įsigaliojimas, kol nebus įtrauktos atitinkamos pataisos pagal nurodytas įsakymo spragas.

 

Siūlome diskutuoti su visuomene apie vakcinacijos poveikį, skirti dėmesio vakcinų poveikio tyrimams bei jų pristatymams visuomenėje, sudaryti vienvalenčių vakcinų pasirinkimo galimybę, sudaryti galimybę skiepytis pagal individualius kalendorius. Pažangios valstybės renkasi būtent šį kelią.Šaltiniai:

 1. Ministro V. P. Andriukaičio įsakymas Nr V-683

 2. Pentaxim vakcinos informacinis lapelis

 3. Priorix vakcinos informacinis lapelis

 4. Vakcinų kūrimas iš abortuotų kūdikių

 5. Le vaccin contre la poliomyélite n’est plus obligatoire en Belgique

 6. French couple who refused vaccinations for their children go to highest court

 7. Families Battle Big Pharma To Acknowledge Side Effects of Vaccines Which Disabled Their Children

 8. Italian court reignites MMR vaccine debate after award over child with autism

 9. Legal Information Institute. Supreme Court of US. Case No 09-152

 10. WHO: No-fault compensation following adverse events attributed to vaccination: a review of international programmes

 11. HRSA Statistics Report – Update as of February 2, 2015

 12. £3.5m paid out in vaccine damages

 13. ŠMM: Parengtos Švietimo įstatymo pataisos dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo


A. Kundrotienė, L. Sliaužienė, I. Aleksandravičienė    Susisiekti su peticijos autoriumi