Padėti Julijai Bašinovai ir jos šeimai

Ką tik atėjo žinia, kad Lietuvos Respublikos Migracijos departamentas delsia pratęsti leidimą gyventi Lietuvoje Julijai Bašynovai ir jos šeimai. Mums nėra žinoma, kame slypi vilkinimo priežastis, tačiau dėl šiuo klausimu nepriimto sprendimo jau rytoj, vasario 28 dieną, visiems penkiems teks išvykti iš Lietuvos. Nevalia rodyti tokį abejingą nesvetingumą sąžiningiems, dorai dirbantiems ir perspektyviems žmonėms, visiškai lojaliems Lietuvos valstybei. Ir svarbiausia netgi ne tai, kad kiekvienas doras ir sąmoningas žmogus, šiais laikais palikęs Rusiją, gali ir turi būti pripažintas politiniu pabėgėliu (nors ir tai yra svarbu). Nenoras suteikti prieglobstį Julijai Bašynovai ir jos šeimai – tai žala pirmiausia Lietuvai, didžiulis smūgis jos įvaizdžiui, jos suvokimui civilizuotame pasaulyje. Mes manome, kad Lietuvos vadovybės politika migracijos srityje turėtų būti labiau atvira, humaniška ir nuspėjama. Tikimės teisingo šio aštraus ir svarbaus klausimo sprendimo. Georgij Jefremov, literatas, Sąjūdžio Seimo Tarybos narys (1988–90 m.)  

Только что пришло известие, что департамент миграции Литовской Республики медлит с продлением вида на жительство Юлии Башиновой и её семье. Нам неизвестно, что послужило причиной такой нерасторопности, но из-за отсутствия решения по этому делу уже завтра, 28 февраля, всем пятерым придётся покинуть Литву. Грешно отказывать в гостеприимстве совестливым, работящим и перспективным людям, совершенно лояльным к литовскому государству. И дело даже не в том, что любой порядочный и сознательный человек, покинувший в наше время Россию, может и должен быть признан политическим беженцем (хотя и в этом тоже). Попытка лишить семью Юлии Башиновой приюта – это удар прежде всего по Литве, это нанесёт огромный ущерб образу страны, её восприятию в цивилизованном мире. Нам кажется, что политика литовского руководства в области миграции должна быть более прозрачной, гуманной и предсказуемой. Надеемся на справедливое решение этого острого и важного вопроса, –        Георгий ЕФРЕМОВ, литератор, член совета Сейма Саюдиса (1988-90 гг.)

Pasirašyti šią peticiją


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. To ensure you receive our emails, please add info@peticijos.com to your address book or safe senders list.

Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook