Del ANDRIAUS KUBILIAUS ir RASOS JUKNEVICIENES veiksmu galimai nukreiptu pries Lietuva

Lietuviai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys

Lietuvos gyventojai

LR valstybės ir ES tarnautojams pagal kompetenciją,

ir turintiems galią įvykdyti Lietuvių tautinės,

ir teisėtų Lietuvos gyventojų iniciatyvos reikalavimus

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Biudžetinė įstaiga, kodas - 188736355

Vilniaus g. 27, Vilnius LT-01402

Tel. +370 5 212 4396

El. p: vtek@vtek.lt

 

LR valstybės saugumo departamentas

Biudžetinė įstaiga, kodas 188675233

Pilaitės pr. 19, LT-06264 Vilnius

Tel. +370 5 212 4720

El. p: vsd@vsd.lt

 

LIETUVIŲ TAUTOS IR TEISĖTŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ INICIATYVA, REIKALAVIMAS

Dėl ANDRIAUS KUBILIAUS ir RASOS JUKNEVIČIENĖS veiksmų galimai nukreiptų prieš Lietuvių tautą, Lietuvoje teisėtai gyvenančius gyventojus ir LR Konstitucinę santvarką 

Lietuva, 2021

 

2021-01-26 d. – 2021-02-15 d., kaip skelbiama viešai neva vyko duomenų rinkimas Reikalavimui dėl LR Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko Vytauto Tomo Raskevičius nedelsiamo pašalinimo nuo pareigų, pakeičiant jį kitu nariu.

Tačiau, neva surinktų duomenų skaičius ir daugybė kitų faktorių rodo, kad galimai įvyko nusikalstama veika neteisėtai įgyjant Lietuvos gyventojų duomenys ir juos neteisėtai panaudojant, galimai su tikslu pakenkti Lietuvių tautai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantiems gyventojams.

 

Vietoje skubių veiksmų galimai nusikalstamai veikai pranešti, du valstybės tarnautojai: ANDRIUS KUBILIUS ir RASA JUKNEVIČIENĖ, turėdami įtarimus, kad galimai įvykdyta nusikalstama veika, pavyzdžiui, A. KUBILIUS pasako, kad visiškai neteisėtai naudojami asmenų duomenys ir mini Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją. Ir iš kai kurių R. JUKNEVIČIENĖS žodžių, taip pat, galima daryti išvadą, kad ji irgi turi galimai nusikalstamos veikos įtarimą dėl įvykusio duomenų rinkimo. (Jų pasisakymus galite rasti čia: https://youtu.be/WPxgDxHTEGg „A. Kubilius padrąsindamas kreipėsi į T. V. Raskevičių 2021 02 26“).

 

Taigi, valstybės tarnautojai turėdami galimai nusikalstamos veikos, neteisėto duomenų rinkimo ir panaudojimo, įtarimus, privalėjo kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas, kad pastarosios imtųsi tyrimo. Vietoje to, neatlikę savo pareigų ir neišsiaiškinę situacijos, minimi valstybės tarnautojai daro nepagrįstas prielaidas, kad neva surengtas ‚linčo teismas‘ prieš vieną asmenį neva dėl jo orientacijos.

Tokie valstybės tarnautojų veiksmai, neveikimas, ne tik parodo, kad jiems nerūpi Lietuvos gyventojų duomenų apsauga, tačiau, kad nerūpi ir galima ataka prieš Lietuvos gyventojus ir LR Konstitucinę santvarką ir patys tokiu neveikimu ir veiksmais, nepagrįstais pareiškimais, prisideda prie visuomenės kiršinimo.

 

Toks valstybės tarnautojų elgesys, kuomet turint galimos nusikalstamos veikos įtarimus nepranešama atitinkamoms tarnyboms, pvz., Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, ir vietoje to elgiasi priešingai, ignoruoja galimą neteisėtą Lietuvos gyventojų duomenų panaudojimą ir galimą ataką prieš Lietuvos gyventojų daugumą, kurios metu galimai siekiama pavaizduoti, kad dauguma neva yra homofobiška (kiršinama visuomenė) ir tokiu būdu galimai siekiama pavaizduoti neva Stambulo Konvencija, kuri prieštarauja LR Konstitucijai, Lietuvos gyventojų kultūrai, religijai ir papročiams, bei diskriminuoja vyrus, neva Lietuvai yra reikalinga – yra nepriimtinas!

 

Todėl, visi pasirašę šią iniciatyvą pareiškia, kad nepasitiki minimais valstybės tarnautojais ir reikalauja, atitinkamų valstybinių institucijų:

-          atlikti tyrimą dėl minimų valstybės tarnautojų veiksmų, neveikimo, turint galimos nusikalstamos veikos įtarimų, kurios metu galimai buvo pavogti gyventojų duomenys ir galimai panaudotų provokacijai su tikslu pakenkti Lietuvos gyventojams;

-          jei, tyrimo metu, paaiškės, kad valstybės tarnautojai neatliko savo pareigų ir / ar savo veiksmais, neveikimu prisidėjo prie nusikalstamos veikos neišaiškinamumo, skatinimo, visuomenės kiršinimo ir / ar LR Konstitucinės santvarkos griovimo, reikalaujame nedelsiant nušalinti nuo pareigų.

 

-          Taip pat, reikalaujame atlikti tyrimą dėl galimos provokacijos su tikslu pakenkti Lietuvos gyventojams ir su tiklsu pakeisti LR Konstitucinę santvarką prieš Lietuvos gyventojų valią, religiją ir kultūrą.

 

*Pastaba: šioje iniciatyvoje ir reikalavime yra išdėstyta ir kritika už kurią, pagal LR Konstitucijos 33 straipsnį, draudžiama persekioti.

 

Šaltiniai ir papildoma informacija:

https://youtu.be/WPxgDxHTEGg „A. Kubilius padrąsindamas kreipėsi į T. V. Raskevičių 2021 02 26“

https://www.sarmatas.lt/02/lietuviai-paskelbe-balsavima-atsaukti-seimo-nari-t-v-raskeviciu-is-zmogaus-teisiu-komiteto-pirmininko-pareigu/ .

Pasirašyti šią peticiją

By signing, I authorize E. S. to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ARBA

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...