DĖL 2015 METŲ LAISVĖS PREMIJOS PASKYRIMO VYTAUTUI LANDSBERGIUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS TAUTA. 

NUTARIMAS DĖL 2015 METŲ LAISVĖS PREMIJOS PASKYRIMO VYTAUTUI LANDSBERGIUI 

2015 m.  Lapkritis        

Lietuvos Respublikos Seimui suklupus paprastame sprendime dėl Lietuvos laisvės premijos skyrimo Vytautui LANDSBERGIUI,  Lietuvos Respublikos Tauta, vadovaudamasi sąžine ir sveiku protu, n u t a r i a:  

1 straipsnis. Paskirti 2015 metų Laisvės premiją pirmajam atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovui, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui LANDSBERGIUI.  

2 straipsnis. 2015 metų Laisvės premiją Vytautui LANDSBERGIUI įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2016 m. sausio 13-ąją.      

 

Lietuvos Respublikos Tauta


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook