DĖL 2015 METŲ LAISVĖS PREMIJOS PASKYRIMO VYTAUTUI LANDSBERGIUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS TAUTA. 

NUTARIMAS DĖL 2015 METŲ LAISVĖS PREMIJOS PASKYRIMO VYTAUTUI LANDSBERGIUI 

2015 m.  Lapkritis        

Lietuvos Respublikos Seimui suklupus paprastame sprendime dėl Lietuvos laisvės premijos skyrimo Vytautui LANDSBERGIUI,  Lietuvos Respublikos Tauta, vadovaudamasi sąžine ir sveiku protu, n u t a r i a:  

1 straipsnis. Paskirti 2015 metų Laisvės premiją pirmajam atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovui, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui LANDSBERGIUI.  

2 straipsnis. 2015 metų Laisvės premiją Vytautui LANDSBERGIUI įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2016 m. sausio 13-ąją.      

 

Lietuvos Respublikos Tauta