Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą ir ligoninės plėtrą

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui  

PETICIJA Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą ir ligoninės plėtrą  

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodę pranešimai apie ketinimus pertvarkyti arba visiškai uždaryti mažąsias rajonų ligonines, kelia didelę sumaištį. Sveikatos apsaugos ministerijoje paruoštas reformų projektas, kuris numato Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus panaikinimą. Nesutinkame, kad būtų uždarytas Biržų ligoninės Chirurgijos skyrius, nes jis gyvybiškai reikalingas tiek Biržų, tiek aplinkinių rajonų gyventojams, taip pat rajoną nuolat lankantiems turistams. Naikinimui nėra nė menkiausios priežasties, nes įstaiga dirba nenuostolingai, suburtas profesionalus medicinos darbuotojų kolektyvas. Prieš karantiną, kuris iš esmės pakeitė situaciją gydymo įstaigose, 2018 metais Biržų ligoninės stacionare buvo atlikta 891 operacija, dienos chirurgijos operacijų - 437. Panaikinus ligoninės Chirurgijos skyrių, didelė tikimybė, kad rajonas neteks ir dienos chirurgijos paslaugų. Atsakingai pareiškiame, kad esame patenkinti Biržų ligoninėje teikiamomis paslaugomis, profesionaliu, nuoširdžiu ir atsidavusiu medicinos personalu. Vietoje teikiamos medicinos paslaugos turi didžiulę reikšmę ir yra tiesiogiai susijusios su Biržų rajono gyventojų sveikata, netgi gyvybėmis, todėl jos ne tik labai reikalingos, bet ir būtinos. Chirurgijos skyriaus Biržų ligoninėje uždarymas be jokios abejonės turėtų neigiamą įtaką krašto gyventojų sveikatai ir, traumų atveju, sukeltų realų pavojų pacientų gyvybei, nes iki artimiausios ligoninės dėl chirurgo pagalbos tektų važiuoti daugiau nei 60 kilometrų. 

Didesnė Biržų rajono gyventojų dalis gyvena kaimiškose vietovėse, kurias įmanoma pasiekti rudenį sunkiai išvažiuojamais žvyrkeliais, todėl nuvažiuoti į Panevėžio ar kitų miestų gydymo įstaigas, daugelis negalėtų ir dėl blogų kelių, ir retai važiuojančių autobusų, ir finansinių priežasčių. Esame tikri, kad vieši politikų ir valdininkų pareiškimai apie galimą mažųjų ligoninių ir jų skyrių, tarp jų – ir Biržų ligoninės – uždarymą daro neigiamą įtaką stengiantis pritraukti ir išlaikyti jaunus medikus, mažina žmonių pasitikėjimą pačiomis įstaigomis bei šalies valdžios atstovais. Pandemija įrodė, kad iki šiol neapgalvotos valdžios inicijuotos sveikatos apsaugos sistemos reformos padarė didelę žalą rajonų ligoninėms ir regionų gyventojų teisėms gauti kokybiškas ir savilaikes medicinos paslaugas gimtajame krašte.

Todėl, mes, žemiau pasirašę Biržų rajono gyventojai, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę,  Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininką Gabrielių Landsbergį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį, prašydami išsaugoti VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖ Chirurgijos skyrių ir visas šiuo metu ligoninėje teikiamas paslaugas. Kviečiame į atvirą diskusiją dėl VŠĮ "Biržų ligoninė" veiklos ateityje įtraukti Biržų krašto visuomenę, kaimų bendruomenes, Biržų rajono savivaldybę ir užtikrinti, kad reformos nebūtų vykdomos be visuomenės žinios ir pritarimo.  Taip pat reikalaujame pateikti pilną informaciją apie planuojamas pertvarkas ir išdiskutuoti jas su Biržų krašto visuomene, prieš priimant svarbius sprendimus.     Pagarbiai,   Biržų krašto gyventojai:


Laikraštis "Biržiečių žodis"    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas sutinku, kad Laikraštis "Biržiečių žodis" galės matyti visą informaciją, kurią pateikiu šioje formoje.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.

Viešai internete jūsų telefono numerio nerodysime.


Sutinku, kad mano pateikta informacija būtų tvarkoma šiais tikslais:
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...