Prieš asmens duomenų rinkimą be teismo nutarties

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135 77 PAKEITIME numatytas pakeitimas (paryškintu šriftu) leidžiantis be teismo nutarties surinkti ir kontroliuoti elektroniniais ryšių tinklais perduodamos informacijos turinį. 

 

"Kai yra motyvuota teismo nutartis arba kitas įstatymuose numatytas teisinis pagrindas, ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, privalo sudaryti techninę galimybę kriminalinės žvalgybos subjektams, žvalgybos institucijoms įstatymų nustatyta tvarka, o ikiteisminio tyrimo įstaigoms – Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, kontroliuoti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinį."

 

Tai reiškia kad prokuroras, be teismo įgaliojimo gali surinkti piliečio elektroninio ir telefoninio susirašinėjimo duomenis, apie tai tik pranešęs teisėjui argumentuota nutartimi.

 

Gerai, jei prokuroras gerbiantis asmens privatumą, tokią nutartį taikys tik kraštutiniu atveju kai kyla grėsmė valstybės saugumui ar asmens gyvybei, tačiau kas gali garantuoti, kad tai galiausiai netaps asmeniniu įtakingų politikų šnipinėjimo įrankiu siekiant susidoroti su politiniais ar ekonominiais priešininkais?

 

Ribojant individo teisę į privatumą kyla grėsmė jo žodžio laisvei, be kurios neįmanoma idėjų kaita demokratinėje visuomenėje. 

 

Esu PRIEŠ fizinių ir juridinių asmenų šnipinėjimo įteisinimą

Esu UŽ žmogaus teisę į privatumą 

Pasirašau PRIEŠ duomenų rinkimą BE TEISMO NUTARTIES 

 

Raginu prezidentę vetuoti šį įstatymą ir teikti pataisą, kurioje būtų pašalintas pakeitimas 77 straipsnio 4 dalyje, teigiantis kad informacijos turinys gali būti perduotas ne tik teismo nutartimi, bet ir kituose įstatymuose numatytu teisiniu pagrindu. 

 

 

 
Facebook