Išsaugokime Girulių mišką

Laimingesni_gyventojai__kada_ir_kaip-39.png

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Kopija: įmonei „LTG Infra“

 

Peticija dėl Girulių miško apsaugos vystant Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies plėtros projektus

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl transEuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų” davė startą konkrečių planavimo dokumentų, kuriais būtų numatomas ypatingos valstybinės svarbos projekto vystymas.

Reikalaujame, kad vystant planus ir konkrečius projektinius sprendinius būtų atsisakyta bet kokių alternatyvų, galinčių turėti neigiamą poveikį Melnragės-Girulių miškui. Todėl prašome papildyti LR Vyriausybės 2020 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 721 Melnragės-Girulių miško apsaugą nuo kirtimų įtvirtinančia nuostata.

Melnragės-Girulių miškas turtingas retomis bei nykstančiomis laukinių augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, jų bendrijomis ir buveinėmis. Be to, jis prisideda prie geros oro kokybės palaikymo, triukšmo valdymo, kovos su klimato kaita, teikia ekosistemines ir rekreacines paslaugas gyventojams. Pastangos turi būti dedamos šių funkcijų stiprinimui, miško apsaugai nuo kirtimo. 

Ekonominių valstybės interesų negalima iškelti aukščiau už aplinkosauginius. Reikia ieškoti kompromisinių valstybės ūkio augimo, gamtos apsaugos ir visuomenės sveikatos ir gerovės interesus derinančių išeičių. 


Lietuvos žaliųjų partija    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas sutinku, kad Lietuvos žaliųjų partija galės matyti visą informaciją, kurią pateikiu šioje formoje.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.


Sutinku, kad mano pateikta informacija būtų tvarkoma šiais tikslais:
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...