Lietuvos Pensininkų Susivienijimo peticija

SVARBIAUSIOS ŠIANDIENINĖS PENSININKŲ SPRĘSTINOS PROBLEMOS

                               LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI

1.            Pensininkai turi turėti savo statusą: Socialinių reikalų ir Darbo ministerija privalo prisiminti, kad pensininkai Lietuvoje yra ir jiems, kaip lygiaverčiams piliečiams turi būti organizuojami renginiai  (konferencijos, pasitarimai, seminarai ir pn.) ir skelbiami viešai kaip ir kitiems…

2.            Grąžinti nedelsiant (dabar per daug ištęstas laikotarpis) pensininkų neteisėtai nusavintas (pagal pirmą Konstitucinio teismo nutarimą)  pensijas dirbantiems ir nedirbantiems pensininkams, tik tada didinti ir taip didelius atlyginimus gaunantiems.

 3.          Didinti atlyginimus,VISIEMS, GAUNANTIEMS MINIMUMĄ, nelaukiant kito mėnesio ar kitų metų.

 4.          Nedelsiant didinti pensininkams pensijas, (nes pagal dabartinę ekonomiką – pinigų viskam biudžete yra). Taip pat, kintant atlyginimams,  atitinkamai INDEKSUOTI ir pensijas, atsižvelgti taip pat ir į infliaciją. Nedelsiant pasirūpinti vienišais neįgaliais pensininkais, privalu savo žmonėmis rūpintis pirmiau negu pabėgeliais. 

 5.            Reikėtų suteikti galimybė vieną kartą metuose nemokamai iš pagrindų, neribojant amžiaus, pasitikrinti,  pensininkams sveikatą, . Prašome Sveikatos apsaugos ministerijos surengti konferenciją tuo klausimu visos respublikos pensininkams, nes tuo klausimu trūksta informacijos

                                                                                                                                                                                                6.           Suteikti galimybę, pensininkui pageidaujant, profilaktiniam – reabilitaciniam gydymui be eilės.                                            

7.          Pasirūpinti, atsižvelgti į visų žmonių pageidavimą, kad būtų nemokamas automobilio stovėjimas prie suaugusių ir vaikų gydymo įstaigų.

                                                                                                                                                                                              8.         Sudaryti salygas nemokamai  naudotis miesto viešuoju transportu.

 

9.         Maitinimo įstaigose rengti pensininkams nuolaidų dienas (nors kol tokios mažos pensijos).

 

10.       Nustatyti aiškų ir suprantamą NVO  (nevyriausybinių organizacijų) finansavimą, dauguma žmonių juose dirba nemokamai, tai nors rekia aprūpinti darbui reikalinga aparatūra, kanceliarinėmis prekėmis.

11.        Visuose savivaldybėse paskirti žmogų, atsakingą už pensininkų reikalus (įkurti savivaldybėje etatą pensininkų reikalams).

12.        Visada tartis - kviesti  pensininkų organizacijų (NVO) vadovus, pensininkų atstovus prie savivaldybių NVO Tarybos, kai sprendžiami su pensininkų reikalais susiję klausimai.

13.        NVO plėtros įstatyme yra paminėtas finansavimas, tačiau jo mechanizmo nėra. Siūloms įkurti valstybiniu mastu NVO rėmimo fondą, kad kiekvienas bankas, kiekviena verslo organizacija būtų įpareigota turėti (nors laikinai, kol sugalvos naujai kuriamų NVO finansinį palaikymą - darbo priemonėms (kompiuteriui, spausdintuvui ir kanceliarinėms prekėms) PARAMOS FONDĄ ( gal tai būtų nedidelis procentas nuo pelno?), kuris remtų NVO plėtrą.

Tikimės, nuoširdaus bendradarbiavimo ir tinkamo supratimo. Tai kol kas tik priminimas tai, kas svarbiausia  pensininkams: vienišiems našliams, vienišiems neįgaliems ir per mažas pensijas  gaunantiems, šiandieną. Lietuva pirmauja emigruojančių žmonių ir savižudybių skaičiumi, ar dar reikia svaresnių įrodymų?

Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė,  Klaipėdos Jungtinės Pagyvenusių  Žmonių Bendrijos pirmininkė. Laikraštėlio (internetinio) visiems pensininkams „AUKSINIS RUDUO“redaktorė (el.paštu galima užsiprenumeruoti).  http://www.kjpzb.lt, el-paštas:  aldonamarija2@takas.lt; amgedv@gmail.com; telef.866673965

KIEKVIENAS, KAS PRITARIATE RINKITE PARAŠUS. iNTERNETU GALIMA BALSUOTI ADRESU:

http://www.peticijos.com/lietuvos_pensinink_susivienijimo_peticija


Aldona Marija Gedvilienė    Susisiekti su peticijos autoriumi