Išsaugokime Pabalių mišką

Kai pasaulis kovoja su klimato kaita Šiaulių miesto savivaldybės administracija kovoja su miškais mieste

Mes, Šiaulių miesto gyventojai, prašome Jūsų pagalbos, atkreipiant visuomenės dėmesį į miškų naikinimo problemą Šiaulių mieste. Norime viešinti visuomenės interesus paminantį Šiaulių miesto savivaldybės administracijos siekį, numatomu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ZSFP-89102 (toliau – Projektas), sunaikinti brandų 3,6935 ha mišką – teritorijoje tarp Traidenio gatvės ir žemės sklypų Lizdeikos g. 22A, Lizdeikos g. 34. Kai visas pasaulis kovoja su klimato kaita – Šiaulių miesto savivaldybės administracija kovoja su miškais jos teritorijoje. Mūsų atstovai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai siūlė šią teritoriją įrengti kaip modernų miško parką su viešosiomis poilsio zonomis. Tačiau šis siūlymas buvo atmestas lakonišku nemotyvuotu atsakymu, kad ,,rengiamo Projekto sprendiniai atitinka Bendrojo plano ir Kraštovaizdžio spec. plano sprendinius“. Esame kategoriškai prieš tokio masto miško naikinimą, kai Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje yra nemažai laisvų sklypų gyvenamosios paskirties namų statybai. Ypač, atkreipiant dėmesį, kad numatytas Projektas nebuvo derintas su Šiaulių miesto bendruomene. Numatytame Projekte neatsižvelgta į gamtinio karkaso ypatumus, neįvertintos galimos reikšmingos šio Projekto įgyvendinimo pasekmės kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei bei nenumatytos priemonės antropogeniniam poveikiui kompensuoti. Pabrėžiame, kad esantį mišką svarbu apsaugoti nuo kirtimo, kadangi Šiauliuose nėra pakankamai miškų arti gyvenamųjų rajonų. Šiauliuose, kur oro užterštumas yra pakankamai didelis, ši problema ypač aktuali. Miškas – tai ne tik medžių rinkinys, o kompleksinė ekosistema, vienijanti augalus, gyvūnus, grybus, mikroorganizmus ir įtakojanti klimatą, geriamojo vandens būklę, oro grynumą. Jeigu mes nesiimsime veiksmų ir nesistengsime perteikti Šiaulių bendruomenės pozicijos valdžios institucijoms, tai automatiškai reikštų, kad sutinkame su dviprasmiškais valdžios priimamais ar planuojamais sprendimais. Tačiau taip nėra. Todėl, kad ir koks būtų dabar pradedamos viešosios kampanijos rezultatas, mums svarbu kovoti už savo poziciją – išsaugant Šiaulių miesto miškus ir ten gyvenančius gyvūnus ateities kartoms bei prisidedant prie planetos žaliųjų plaučių tausojimo ir saugojimo!

Miskas1.JPG

Miskas_ziema.jpg

Prudelis_prie_misko.JPG

miskelis.png

 

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas sutinku, kad Antanas galės matyti visą informaciją, kurią pateikiu šioje formoje.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.


Sutinku, kad mano pateikta informacija būtų tvarkoma šiais tikslais:
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...