Gana nuolaidžiauti „Grigeo“!

Kodėl_klimato_krizės_akivaizdoje_viešais_pinigais_remiame_„benzingalvių”_puotą_(5).png

LR Aplinkos ministerijai
Aplinkos apsaugos departamentui

 

Peticija dėl AB „Grigeo Klaipėda“ veiklos stabdymo

Š. m. liepos 21 d. AB „Grigeo Klaipėda“ vėl užteršė Kuršių marias. Pasikartojantys taršos atvejai, nesvarbu, tyčiniai ar ne, rodo, kad įmonė aplaidžiai žvelgia į aplinkosaugos reikalavimus. Todėl reikalaujame stabdyti AB „Grigeo Klaipėda“ veiklą iki tol, kol kompetentingos valstybės institucijos nekonstatuos, kad įmonė yra pajėgi gamybą vykdyti laikydamasi aplinkos apsaugos standartų. 

LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 25 str. numato, kad jei fizinis ar juridinis asmuo teršia aplinkos orą, žemę, vandenį ir kelia tiesioginį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, Aplinkos apsaugos departamentas jo aplinkai kenksmingą veiklą turi teisę nutraukti.

Atsižvelgiant į tai, kad dar pernai paaiškėjo, kad įmonė į Kuršių marias ne vienerius metus leido netinkamai išvalytas nuotekas, o jos atstovams buvo pareikšti įtarimai dėl teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, pažeidimų ir dokumentų klastojimo, į pasikartojančius šios įmonės taršos atvejus valstybės institucijos turėtų žiūrėti ypač principingai. 

Kol atsakingos valstybės institucijos negaus visų reikalingų įrodymų, leidžiančių konstatuoti, kad įmonė pajėgi veikti saugiai aplinkos apsaugos požiūriu, pasikartojantį įmonės aplaidumą siūlome traktuoti kaip keliantį pavojų gamtinei aplinkai. Kol bendrovė neįrodys, kad jos techniniai sprendimai garantuoja visapusišką aplinkos apsaugą, ji veikti negali.

Pelno interesai negali būti keliami aukščiau gamtos apsaugos ir sveikos aplinkos poreikio. 

 

Ieva Budraitė
Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė


Peticiją palaikančių asmenų sąrašas pridedamas


Ieva Budraitė, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas sutinku, kad Ieva Budraitė, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė galės matyti visą informaciją, kurią pateikiu šioje formoje.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.


Sutinku, kad mano pateikta informacija būtų tvarkoma šiais tikslais:
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...