Draudimas ivesti partnerystes istatyma, ...

Lietuviai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys

Lietuvos gyventojai

LR valstybės ir ES institucijoms

Ir / arba tarnautojams pagal kompetenciją

 

DRAUDIMAS ĮVESTI PARTNERYSTĖS ĮSTATYMĄ,

REIKALAVIMAS IR PRANEŠIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS

Mes, Lietuvių Tauta, turinti aukščiausią suverenią galią ir visi teisėtai gyvenantys Lietuvos teritorijoje, tiesiogiai - draudžiame įvesti partnerystės įstatymą ir bet kokius panašius projektus, pavyzdžiui:

- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAIS.227530

- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAIS.408151

Nes jie yra nesutapatinami su Mūsų vertybėmis, kultūra ir LR Konstitucija. Pavyzdžiui, LR Konstitucijos 38 straipsniu: https://konstitucija.lt/lt/konstitucija/38-straipsnis/ , kuriuo yra įtvirtintos Mūsų vertybės - vyro ir moters šeima.

Taip pat, remiantis LR Konstitucijos 5 straipsniu, reikalaujame teisės aktais užkirsti kelią tokiems pasikėsinimams į Mūsų vertybes ir LR Konatituciją ateityje, nes gamta sukūrė vyrą ir moterį, tik iš kurių gali atsirasti pilnavertis žmogus ir tai atsispindi Mūsų vertybėse, kultūroje ir LR Konstitucijoje. Tad, šioje vietoje negali būti jokių išimčių, išlygų, įstatymų įteisinančių partnerystes ir pan.

Visiems valstybės tarnautojams, kurie nepaklus šiai Lietuvių Tautos ir Lietuvos teritorijoje teisėtai gyvenančių gyventojų valiai gali būti ir / arba bus taikoma atsakomybė.

*Nuo šio dokumento atsiradimo viešoje erdvėje (peticijų tinklalapyje) momento, valstybės tarnautojai bus laikomi tinkamai informuotais apie Lietuvių Tautos ir Lietuvos teritorijoje teisėtai gyvenančių gyventojų valią, reikalavimą ir atsakomybę nepaklusus.

 

Papildoma informacija:

https://youtu.be/VoUS_mvomz4

Pasirašyti šią peticiją

By signing, I authorize E. S. to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...