Šauksmas dėl Gojaus girios išgelbėjimo

Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasiūlymas dėl Gojaus miško paskirties grupės pakeitimo

2021-01-11 15:21:20

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ 2020 m. gruodžio 17 d. rašte teigiama, kad Elektrėnų savivaldybėje esantis Gojaus miškas šiuo metu yra priskirtas IV miškų grupę (ūkiniai miškai). VšĮ „Taurus Siekis“ paskelbta peticija ir kitais veiksmais siekia įrodyti, kad šio miško grupė privalo būtų pakeista į II grupės IIB (rekreaciniai miškai) arba IIA (ekosistemų apsaugos miškai) pogrupį.

LR Aplinkos ministerijos 2020 m. gruodžio 8 d. Nr. (66)-D8(E)-7018 rašte pranešama, kad teisinis pagrindas priskirti Gojaus mišką II miškų grupės IIA arba IIB pogrupiui „galėtų būti sudarytas pakeitus (išplėtus) Elektrėnų miesto ribas (apimant visą ar dalį Gojaus miško) arba įsteigus draustinį“ arba jame „turėtų būti atitinkama rekreacinė įranga ir infrastruktūra“. Taigi, atsižvelgdami į tokias pastabas, tekiame pasiūlymą, kaip galėtų būti apsaugoti paveldosaugos ir gamtosaugos (gamtos paveldo) objektai Gojaus miške.

Siūlome įrengti pažintinį (atminties) taką einantį per Gojaus miške esantį senąjį kelią ir sujungiantį tame miške esančius pilkapynus. Takas galėt prasidėti Lubakos (Gojaus) kaime ir juo pėsčiomis galima būtų pasiekti Senųjų Kietaviškių kaimą ir buvusio Perkūnakiemio kaimo vietą šalia Elektrėnų marių. Šiose vietovėse gausu atmintinų vietų, padavimų ir pasakojimų kurių dalis pateikiama pridedamoje rinkmenoje su etnologės Onos Rasutės Šakienės parengta Elektrėnų krašto senųjų šventviečių mitologine ir tautosakine apžvalga.

Šiame pažintiniame take galėtų būti įrengti informaciniai stendai, pavėsinės, stogastulpiai, suolai, automobilių statymo aikštelė. Taigi, įrengus tokį taką Gojaus miškas galėtų būti priskirtas prie rekreacinių miškų. Tai būdų svarbiu privalumu ir papildomu pajamų šaltiniu Elektrėnų miestui, kadangi, pačiu taku, kuris būtų įkurtas greta magistralės Vilnius-Kaunas, norintys pavaikščioti ar pavažinėti dviračiu lankytojai tuo pačiu galėtų užsukti ir į Elektrėnų miestą.

Beje, dar 1938 m. Trakų apskrities tarnyba, ieškodama gražiausio gamtos kampelio, atrado jį prie Puikino, Anykštų, Jagudžio ežerų, - šioje vietovėje norėta statyti turistinį vasarnamį ir vėliau galbūt net steigti kurortą. Tačiau šiame ,,šveicarikame“ gamtos kampelyje 1961 m. įgyvendinti kiti planai – pastatyta galinga elektrinė, natūralios salos, pusiasaliai užlieti pakeliant Strėvos vandenis 10 metrų aukščiu. Todėl, Gojaus miško išsaugojimas ir pažintinio (atminties) tako įrengimas dalinai prisidėtų prie kas galėjo būti įgyvendinta jau prieš aštuoniasdešimt metų ir kas būdinga kiekvienai rekreaciniai ir kurortinei vietai.   

Be to, gamtininkai yra jau nustatę tokias gyvūnų ir augalų saugomas rūšis Gojaus miške ir jo prieigose: juodieji pesliai, gegužraibės, raudonpilvės kūmutės. Taigi, pavasarį galima būtų pakviesti gamtininkus, kad jie fiksuotų saugomų rūšių augimvietes ir tose vietose būtų galima įrengti saugomas buveines. Be to, asociacija „Sienakalnio bendruomenė“ ketina visomis išgalėmis prisidėti prie Gojaus miško išsaugojimo, taip pat pagelbėti įrengiant ten pažintinį taką, bei inicijuojant saugomos teritorijos įsteigimą Gojaus miške.

Įrengus pažintinį taką ir nustačius saugomas gamtos buveines, Gojaus miško grupė galėtų būti pakeista į IIB, rekreaciniai miškai, ir tame miške bei aplink jį nustatytos tam tikros vietos skirtos ekosistemų apsaugai. VšĮ „Taurus Siekis“ dalyvautų projekto, skirto įrengti tokį pažintinį taką, paruošimo ir įgyvendinimo darbuose.


VšĮ "Taurus Siekis"

Atsiliepimas į raštą „Dėl kirtimų Gojaus miške“

2020-12-11 23:22:01

VšĮ „Taurus Siekis“ gavo 2020-11-24 d. Nr. 8.4-S(E)-20-2810 raštą iš VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ (toliau – VMU), kuriame teigiama, kad Gojaus miške, esančiame Elektrėnų r., kirtimai nebuvo vykdomi ir jų neplanuojama vykdyti ir likusiais 2020 metų mėnesiais. Rašte taip pat teigiama, kad 2020 metais VMU Trakų regioninio padalinio miškuose atliekami miškų inventorizacijos darbai, kurių pagrindu sekančiais metais bus rengiamas ir viešai svarstomas šio padalinio vidinės miškotvarkos projektas.

Deja, VMU nepatvirtino, kad Gojaus miške nebus vykdomi plyni kirtimai 2021 m., taip pat nėra aišku ar bus atsižvelgiama ne tik į paveldosaugą, bet ir gamtosaugą. Gojaus miškas labai svarbus paveldosaugos prasme, jame yra net trys pilkapynai. Be to, gamtininkų teigimu jame ir šalia jo buvo nustatyta juodųjų peslių augimvietė, ten auga gegužraibės ir gyvena raudonpilvės kūmutės. Taigi, Gojaus miške ir jos prieigose gausu gamtos buveinių. Gamtininkai, su kuriais teko kabėti, pasiryžę 2021 m. pavasarį ir vasarą labiau ištirti tas vietoves dėl dar kitų saugomų rūšių nustatymo.

VMU vizijoje teigiama, kad tai atsakinga gamtai ir žmogui įmonė. VMU misijoje teigiama, kad šį įmonė siekai aktyviai prisidėti prie biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo. VMU vertybės, - dėmesys žmogui, meilė gamtai. Norėčiau pastebėti, kad vakarų Europoje įsigali praktika, kad tokios vietos, kuriose persipina paveldosauga su gamtosauga, ypač saugojamos.

Todėl VšĮ „Taurus Siekis“ 1070 piliečių, pasirašiusių peticiją dėl Gojaus miško išsaugojimo, vardu reikalauja, kad VMU, siekianti dėmesingai ir atsakingai elgtis prieš gamtą ir žmogų, pakeistų Gojaus miško paskirtį iš ūkinio į ekosistemų apsaugos bei rekreacinį.


VšĮ "Taurus Siekis"

Pateikti peticijos parašai valstybinėms institucijoms

2020-11-09 18:15:39

Šių metų spalio 20 d. valstybinėms institucijoms buvo pateiktas kreipimasis dėl Gojaus girios, esančios Elektrėnų rajone, išgelbėjimo. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atsiliepime Nr. (3)-V3-(12.1) atkreipta dėmesys į tai, kad jei Gojaus miškas svarbus gamtinėms vertybėms išsaugoti, miškui turėtų būti nustatyta IIA (ekosistemų apsaugos miškai) grupė. Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba informavo, kad Saugomų rūšių informacines sistemos (SRIS) duomenimis Gojaus miške yra fiksuotas vienas juodojo peslio lizdas.

Be to, surinkta virš tūkstančio peticijai, kuria prieštaraujama Gojaus miško iškirtimui, pritariančių piliečių parašų. Prašoma mišką išsaugoti ne tik gamtosaugine prasme, bet ir paveldosaugine prasme, kadangi Gojaus miškas tai Elektrėnų ir visos Lietuvos kultūros paveldo svarbi dalis.

Taip pat, Gojaus miškas, esantis į šiaurės vakarus nuo Elektrėnų miesto ir besiribojantis su pačiu miestu, labai svarbus ekologine ir taršos mažinimo prasmėmis, - Lietuvoje vyrauja vakarų vėjai, todėl miškas tarsi filtras, kuris sulaiko magistraliniame kelyje išmetamas dujas, tuo pačiu tarsi plaučiai Elektrėnų miestui. Todėl miškas svarbus ne tik gamtosaugine prasme, bet ir ekologine bei socialine prasmėmis.

Peticijai dėl Gojaus girios išgelbėjimo pritarė daugiau nei tūkstantis Lietuvos Respublikos piliečių. Todėl reikalaujame stabdyti Gojaus miško iškirtimo darbus bent iki ateinančių, 2021, metų rudenio kol bus surinkta informacija apie gamtines (geomorfologines, hidrografines, geologines, hidrogeologines, botanines, zoologines) vertybes miške. Taip pat turėtų būti įvertinta žala, kuri būtų padaryta Elektrėnų miestui iškirtus Gojaus mišką. Prašome miško paskirtį pakeisti iš ūkinio į ekosistemų apsaugos ir rekreacinį.


VšĮ "Taurus Siekis"Dalinkitės šia peticija

Padėkite šiai peticijai gauti daugiau parašų.

Kaip skleisti peticiją?

  • Pasidalinkite peticija savo Facebook sienoje ir grupėse, kurios susijusios su šios peticijos tema.
  • Susisiekite su savo draugais.
    1. Parašykite žinutę, kurioje paaiškinate kodėl pasirašote po šia peticija, kadangi žmonės dažniau pasirašys po šia peticija suprasdami kokia svarbi ši tema.
    2. Kopijuokite ir įklijuokite peticijos internetines svetaines savo žinutėje.
    3. Siųskite žinutę el. paštu, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ir LinkedIn.Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...