Dėl teisinės galimybės (įstatymo) suteikti prezidento statusą prof. Vytautui Landsbergiui

Jau šių metų spalio 18 dieną prof. Vytautas Landsbergis minės savo 85 gimtadienį.

Prof. Vytautas Landsbergis - Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, vėliau ėjęs Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininko pareigas. Kai 1990 metų kovo 11d. buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, vadovavo parlamento sesijai, kurioje tą dieną paskelbta atkuriama Lietuvos Respublikos nepriklausomybė. Pagal Laikinąją Konstituciją tapo aukščiausiu valstybės pareigūnu – t. y. valstybės vadovu. Šias pareigas ėjo dvejus metus.

Nėra abejonės, jog būdamas Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, atliko daug atsikuriančiai demokratijai reikalingų darbų, kuriuos faktiškai atlikti turėjo prezidentas. Ryžtas, atsakomybė bei tikėjimas Lietuvos ateitimi buvo matoma tiek nepriklausomybės pradžioje, einant faktinio šalies vadovo pareigas, tiek dabar, skatinant politinę/pilietinę šalies raidą.

Deja, dėl politinių pažiūrų skirties tiek tarp valstybės piliečių, tiek ypatingai tarp valdžios atstovų, dažnai visi šie darbai yra nurašomi bei nuvertinami. 2015 metais kurta peticija dėl prof. Vytauto Landsbergio paskelbimo Laisvės premijos laureatu įgavo kūną tik po dvejų metų - 2017 metų sausio 13 dieną. Tada daugiau nei 11000 Lietuvos gyventojų palaikė šią iniciatyvą. Galiausiai piliečių balsas buvo išgirstas.

Kviečiu visus įvertinti bei pagaliau suteikti faktiniam šalies vadovui teisingą statusą - šalies prezidento. Kuo daugiau mūsų pasirašys šią iniciatyvą, tuo greičiau dabartinė šalies valdžia išgirs daugumos nuomonę bei taip sulauksime istorinio teisingumo. Ačiū!

abcabc.jpg


Jokimas Tamulionis    Susisiekti su peticijos autoriumi