Užtenka tyčiotis iš Lietuvos ugniagesių gelbėtojų

Mes, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžių įstaigų darbuotojai, jų šeimų nariai bei draugai, reikalaujame teisingumo.


PAGD sistemoje neturintys pažinčių pareigūnai nusipelnė tokių pačių teisių, karjeros bei aukštesnių kvalifikacinių lygių suteikimo galimybės kaip ir turintys pažintis aukštesniuose sloksniuose PAGD ar VRM ministerijoje.
Užtenka tyčiotis iš komandų ugniagesių gelbėtojų ir skyrininkų, kurie sąžiningai siekia karjeros ar kvalifikacinio lygio suteikimo, bet sistemoje neturi glaudžių ryšių su aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies valstybės tarnautojais, prekių ar paslaugų PAGD sistemai tiekėjais, arba su VRM A lygio darbuotojais.


Tarybų laikai baigėsi, o neopotizmo reiškinys prie naujo PAGD direktoriaus Kęstučio Lukošiaus, remiantis viešumoje sklindančiom kalbomis įgavo naują ir dar neregėtą pagreitį. O visa sistema, tiek atrankų į aukštesnes valstybės tarnautojo pareigas, tiek kvalifikacinių lygių suteikimo, su ją lydinčia įstatymine baze tarnauja korumpuotiems aukšto rango valstybės tarnautojams, kuriems palikta teisė rinktis žmones vadovaujantis tik jų asmeniniais interesais, jų verslo ryšiais, simpatijomis, norais.
Todėl, reikalaujame sukurti naują 2- jų etapų atrankų į aukštesnes valstybės tarnautojo pareigas sistemą, kuri būtų minimaliai priklausoma nuo žmogiškojo faktoriaus su aiškiais vertinimo kriterijais užkertant kelią PAGD sistemoje išplitusiam neopotizmui.
Pavyzdžiui: 1 Etapas galėtų sudaryti 70 % konkursinio balo, tai kandidato su priskirtu unikaliu slaptu kodu kompiuterinis vertinimas, kuriame kandidatas konkursino balo taškus rinktų atlikdamas įvairaus pobūdžio testus, kurie būtų sudaromi atskiros ir nepriklausomos tarnybos (Valstybės tarnybos departamento) iš profesinės srities, abstrakčiojo, žodinio ir matematinio mąstymo žinių.  2 Etapas galėtų būti labiau priklausomas nuo žmogiškojo faktoriaus ir sudaryti 30 % konkursinio balo ir vadintis vertinimo etapu, kuriame būtų atliekamos papildomos, konkrečiai pareigybei priskiriamos užduotys, siekiant nustatyti kandidatų tinkamumą eiti pareigoms, vertinama darbuotojo patirtis ir kiti konkretūs "lentelėse" nurodyti faktoriai. O Visi pareigūnų atlyginimų priedai priklausantys nuo aukštesnio rango pareigūno vertinimo žemesnio rango pareigūno atžvilgiu taipogi privalo nedelsiant būti pakeisti vertinimo sistema nepriklausančia nuo žmogiškojo faktoriaus. Nes dabartinės vertinimo sistemos pasekmė yra moralinė ir politinė koncepcija, suinteresuotų gauti kvalifikacinį lygį pareigūnų formuojamas prisitaikėliškas požiūris, pasyvumas visuomeninės veiklos ar dominuojančių pažiūrų atžvilgiu, savo nuomonės reiškimo vengimas ir nekritinis požiūris, kuris sudaro erdvės PAGD ir PGV valdantiems pareigūnams netrukdomai užsiimti viešąją paslaptimi tapusiomis, galimai su kai kurių politikų žinia vykdomomis korupcinėmis ir nusikalstamomis veiklomis.


O taip pat reikalaujame, kad PAGD darbuotojams - Laimonui Tubiui, Kęstučiui Lukošiui bei Vytui Kaziliūnui būtų atnaujintas tyrimas solidarumo principu, dėl viešų ir privačių interesų valstybės tarnyboje, galimo grubaus pažeidimo. To reikalaujame, kadangi visi šie darbuotojai, pasikeitus politinių partijų sudėčiai LR seime, neaiškiomis aplinkybėmis iš verslo kompanijos ,, Lietuvos gaisrinės saugos asociacija" vienu metu užėmė skirtingas PAGD vadovaujamas pareigas, kurios valdo ne tik struktūros procesus, tačiau ir struktūros pinigines lėšas, o taip pat "augina" PAGD valdymo aparatą sau nuolankiais valstybės tarnautojais ir pareigūnais. Todėl manome, kad šių asmenų einamos pareigos gali turėti įtakos jų buvusioms (galimai jų valdomoms, slepiamoms) lobistinio pobūdžio įmonėms. Aukščiau išvardinti asmenys nusipelnė solidarizuoto NEPRIKLAUSOMO tyrimo pratęsimo ir išplėtimo, kuris buvo inicijuotas VRM ministro  Eimučio Misiūno ir pradėtas VTEK, dėl viešų ir privačių interesų valstybės tarnyboje galimo, grubaus pažeidimo, kai dienraščio 15 min duomenimis, PAGD direktoriui K. Lukošiui namą nupirko priešgaisrinės apsaugos lobizmu suinteresuota įmonė. Tačiau tyrimas iki šiol nebaigtas, neva VRM nepapildžius VTEK prašomų duomenų tyrimui užbaigti.