Už Vyžuonėlių dvaro išsaugojimą

Kviečiame susiburti Vyžuonėlių dvaro išsaugojimui ir naujam kultūros postūmiui Utenoje! Persiųskite laišką kuo plačiau!

Ką reikėtų daryti, jei pritariate kreipimuisi? Atsiųsti „pritariu" el. pašto adresu werefkin.association@gmail.com (savo ir/ar savo įstaigos/sąjungos/asociacijos vardu;  jei esate fizinis asmuo – prašome nurodyti profesiją). Gavę Jūsų pritarimą, įtrauksime Jus/Jūsų organizaciją į pasirašiusiųjų sąrašą po laišku. Persiųsti šį laišką savo kolegoms, kuriems irgi rūpi Vyžuonėlių dvaro ir Utenos kultūros ateitis.  

 

Utenos rajono savivaldybės merui

Utenos rajono savivaldybės tarybai

Utenos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetui

 

UTENOS  MIESTO IR RAJONO BENDRUOMENĖS BEI LIETUVOS  KULTŪRININKŲ VIEŠAS LAIŠKAS

2017 m. liepos  12 d.

Vyžuonėlių dvaras (Utenos r.) reikšmingas visai Vakarų Europos kultūrai dėl čia gyvenusios   dailininkės Marianos Veriovkinos,  modernaus meno pradininkės, Vokietijos „Mėlynojo raitelio“ grupės narės. Dvaras apleistas,  jo pastatai griūna, parko teritorija „tirpsta“  užstatant ją naujais pastatais. Norime, kad dvaras būtų restauruotas, atviras visuomenei, čia būtų puoselėjama profesionali, dvarų kultūra per edukacinius, pramoginius, rekreacinius renginius, vietinį ir užsienio turizmą.

Dabartinė dvaro lokacija ir infrastruktūra puikiai tarnautų miestui ir rajonui: nutolęs nuo Utenos vos 3 km, pro jį veda dviračių takas, baidarių maršrutas Vyžuonos upe, aplink trys žirgynai, suinteresuoti dalyvauti dvaro veikloje. Vertingiausias medinės architektūros gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai  ir XIX a. parkas sudarytų nuostabų ansamblį, reikalingą Utenos rajonui, galintį paskatinti apgyvendinimo, maitinimo paslaugų, pramogų verslo plėtrą. 

4-tus metus susibūrusi  Marianos Veriovkinos draugija vykdo šviečiamąją veiklą, rengia diskusijas, simpoziumus, kitus kultūrinius renginius dėl dvaro išsaugojimo, bet to neužtenka.

Mes, Utenos miesto ir rajono gyventojai, Lietuvos meno žmonės, įvairių kultūros institucijų bei organizacijų atstovai, suvokdami savo atsakomybę prieš visuomenę  PRAŠOME

Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo įsigyti  Vyžuonėlių dvaro pastatus iš privačių savininkų ir skirti dvarą su parku kultūrinei rekreacinei veiklai. Reikalingi ryžtingi sprendimai, kad išsaugotume savo kultūros išteklius, nes liko vos keli metai, kol Lietuva gali pasinaudoti kultūros paveldui skirtomis ES lėšomis. Dar keli delsimo metai reikštų aplaidumą ir praradimą to, ką turime unikaliausio, nes šis Utenos paveldas yra išskirtinis visos Lietuvos mastu. 

PASIRAŠO:

Asociacija "Marianos Veriovkinos draugija"

(nuolat pildoma)

Kreipimosi tikslas – surinkti kuo daugiau jį palaikančių balsų (tiek organizacijų, tiek kūrėjų), išsiųsti laišką nurodytiems adresatams ir paskelbti  jį rugsėjo viduryje "Utenos dienos" laikraštyje ir portale.   Ką reikėtų daryti, jei pritariate kreipimuisi? Atsiųsti „pritariu" el. pašto adresu werefkin.association@gmail.com (savo ir/ar savo įstaigos/sąjungos/asociacijos vardu; jei esate fizinis asmuo – prašome nurodyti profesiją). Gavę Jūsų pritarimą, įtrauksime Jus/Jūsų organizaciją į pasirašiusiųjų sąrašą po laišku. Prašome persiųsti šį laišką savo kolegoms, kuriems irgi rūpi Vyžuonėlių dvaro ir Lietuvos kultūros ateitis.


Asociacija "marianos Veriovkinos draugija"    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas, aš patvirtinu Asociacija "marianos Veriovkinos draugija" perduoti mano parašą tiems, kas turi galią spręsti šią problemą.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. Siekiant užtikrinti, kad gautumėte el. laiškus, pridėkite info@peticijos.com į savo adresų knygutę ar saugių siuntėjų sąrašą.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs negalite patvirtinti savo parašo atsakydami į šią žinutę.
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...

Facebook