Už darželį Balsiuose !!

  Vilniaus  miesto Balsių mikrorajonui jau 20 metų.  Mūsų rajone gyvena  daugiau  nei 13 000 gyventojų. Šeimos dažniausiai augina tris ir daugiau vaikų, į rajoną gyventi įsikelia jaunos šeimos.  Tačiau tenka apgailestauti, kad miesto valdžia neskiria tinkamo dėmesio savo gyventojams, o ypač apleista švietimo sritis. Esame rajonas, turintis bene daugiausiai vaikų 2732 (gimusių 2002 – 2016 metais), bet mažiausiai jiems skirtų švietimo įstaigų. Turime tik vieną progimnaziją ir vieną valstybinį trikalbį (lietuvių, lenkų, rusų) vaikų darželį, kuriame lietuviams skirta tik 20 vietų. Balsiuose gyvena virš 887 ikimokyklinio amžiaus vaikai (gimę 2012 – 2016 metais), kuriems reikalingas darželis greta namų. Tik 2 proc. Balsių  mikrorajono vaikų turi galimybę lankyti valstybinį vaikų darželį savo, t.y. valstybine lietuvių kalba, greta namų. (Priedas Nr.1) Verkių seniūnijoje yra 915 vietų valstybiniuose vaikų darželiuose (iš jų lietuvių kalba 805).  Tai yra panašiai tiek, kiek reikia vien visiems Balsių mikrorajono vaikams (Balsiuose gimusių 2012 -2016 metais registruota 887 vaikų).  Artimiausias darželis – Baltupiuose, nuo Balsių nutolęs 12 kilometrų. Visus kitus vaikus tenka vežioti į darželius išsimėčiusius po visą Vilnių. Daugiavaikėms šeimoms naudotis privačių darželių paslaugomis didelė prabanga. Statistika patvirtina, jog Balsiai – vienas sparčiausiai augančių rajonų, todėl prašome atsakyti, kada bus imtasi sprendimų? Kada pagaliau bus atsižvelgta į gyventojų poreikius, ir Vilniaus miestas bus planuojamas strategiškai ir protingai? Kada pagaliau bus skirtas tinkamas dėmesys VAIKAMS - mūsų miesto ir valstybės ateities kūrėjams? Kada bus įgyvendinta jų įstatymais paremta teisė ugdytis ir mokytis šalia namų? Kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybę ir į už švietimą atsakingus asmenis ir prašome kuo skubiau spręsti valstybinio vaikų darželio statybos klausimą Balsių mikrorajone, ieškant galimybių ir lėšų. Jau labai senai miesto detaliajame plane yra numatyta vieta darželiui (žemėlapis pridedamas). Tereikia imtis atsakomybės ir politinės valios, kad būtų įgyvendinti įstatymai.     


Neringa Kleniauskienė, Balsių bendruomenės tarybos narė    Susisiekti su peticijos autoriumi