Grąžinkite korespondencinių siuntų kainas!

Taigi, kaip dauguma jau žinote, nuo lapkričio 1 dienos keičiasi siuntimo tarifai paštuose. Dauguma žmonių yra nepatenkinti .Ypatingai padidėjusios siuntimo kainos. Kodėl jos padidėjo? O gi dėl Lietuvos pašto sprendimo nebeleisti siuntinių siųsti kaip korespondencijos, nuo šiol juos registruoti teks kaip siuntas.

Kalbant apie užsienio šalis, siuntimo kainos priklausys nuo šalies, į kurią siunčiate ir jų vidinių siuntimo tarifų, taip pat svorio ir matmenų.
Neregistruotas 100g nesveriantis siuntinys, už kurį dabar tenka sumokėti 1,35 nuo lapkričio pradžios kainuos apie 10 litų.
Neregistruoti siuntiniai – drabužiai, batai ar kiti daiktai, – kurie sveria nuo 1 iki 2 kilogramų ir yra siunčiami kaip korespondencijos, pavyzdžiui, į Didžiąją Britaniją, iki šiol kainavo 13,85 Lt, o nuo lapkričio pirmosios dienos juos bus galima siųsti tik kaip siuntinius. 1 – 2 kg siuntiniai į Didžiąją Britaniją nuo lapkričio pirmosios dienos kainuos 71 litą.

 

Oficialiame Lietuvos Pašto tinklalapyje www.post.lt spalio 15 d. paskelbta informacija “Laiškais bus laikomos siuntos iki 2 kg ir ne didesnių išmatavimų nei 350×260×20 mm. Siuntiniais bus laikomos siuntos, kurių svoris didesnis nei 2 kg ir/arba išmatavimai viršys laiško matmenis (350×260×20 mm). Šie išmatavimai galios tiek Lietuvoje, tiek į užsienio šalis siunčiamoms siuntoms.Sutartiniams klientams siuntų pristatymo sąlygos nesikeičia.”
Nuo lapkričio 1 dienos, Lietuvos paštas, pažeisdamas Pašto įstatymą, siuntas iki Pašto korespondencijos reglamente nustatytų parametrų vadins siuntiniais ir taikys jiems nebe korespondencinių siuntų, o siuntinių kainas.
Pašto įstatymo (Žin., 2012, Nr. 135-6867) 10 str. 8 d.nustato Pašto paslaugos teikėjų ir naudotojų teises ir pareigas: Pašto siuntų, siunčiamų universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklu, rūšys, didžiausi ir mažiausi matmenys teikiant universaliąją pašto paslaugą turi atitikti Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinėje pašto konvencijoje, Pašto korespondencijos reglamente ir Pašto siuntinių reglamente nustatytus reikalavimus. Taigi Lietuvos įstatymas nukreipia į tarptautinės pašto sąjungos reglamentuojamus siuntų matmenis. Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglamento RE 203 straipsnis „Matmenų apribojimai“ nustato:
1. Išskyrus atvirukus ir aerogramas, siuntų matmenys yra: 1.1. didžiausi: ilgio, pločio ir storio suma lygi 900 mm, didžiausias matmuo – ne didesnis kaip 600 mm, su leistina 2 mm paklaida; ritinėliams: ilgio ir dvigubo skersmens suma lygi 1040 mm, didžiausias matmuo – ne didesnis kaip 900 mm, su leistina 2 mm paklaida; 1.2. mažiausi: vieno iš paviršių plotas neturi būti mažesnis kaip 90 x 1400 mm, su leistina 2 mm paklaida; ritinėliams: ilgio ir dvigubo skersmens suma lygi 170 mm, o didžiausias matmuo ne mažesnis kaip 100 mm.
Siuntos, kurių matmenys viršija šiuos parametrus yra laikomos siuntiniais.
Taigi, Lietuvos pašto įstatymas, kartu su Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglamentu nustato siuntų iki 2 kg maksimalius matmenis, kuriuos viršijančios siuntos yra vadinamos siuntiniais. Šiais galiojančiais teisės aktais besivadovaudama Ryšių reguliavimo tarnyba yra patvirtinusi Universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus (Žin 2013 Nr. 4-152). Čia nustatomos kainos Korespondencijos siuntai iki 2 kilogramų ir Pašto siuntiniui iki 10 kilogramų. Pagal galiojančius įstatymus, korespondencine siunta čia laikoma siunta, kurios didžiausi: ilgio, pločio ir storio suma lygi 900 mm, didžiausias matmuo – ne didesnis kaip 600 mm. Korespondencinių siuntų siuntimo kainos skirstomos pagal svorį.
Lietuvos Paštas, nesilaikydamas Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglamente nustatytų matmenų, atitikimą kuriems, įpareigoja laikytis Pašto įstatymas, savo nuožiūra siuntiniais vadins paketus nuo išmatavimų 350×260×20 mm.
Lietuvos paštas, eliminuodamas korespondencinės siuntos sąvoką, palikdamas tik laiškų ir siuntinių kategorijas, nustatydamas siuntinių ribas, neatitinkančias Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglameno, pažeidžia pastarąjį ir Lietuvos Pašto įstatymą.
Lietuvos paštas tiesiogiai pažeidžia ir kitą Lietuvos pašto įstatymo nuostatą, kuria įpareigojamas taikyti nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Tuo tapu, nuo lapkričio 1 dienos, eiliniams vartotojams siunčiant Korespondencines siuntas jos bus vertinamos kaip siuntiniai, jei viršys laiško formatą, o “...Sutartiniams klientams siuntų pristatymo sąlygos nesikeičia”. Ši nuostata prieštarauja Lietuvos pašto įstatymo 16 straipsnio 3 daliai: Universaliosios pašto paslaugos teikėjas gali taikyti specifinius tarifus pagal sudarytas sutartis su naudotojais. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas šiems tarifams ir su jais susijusioms sąlygoms taiko skaidrumo ir nediskriminavimo principus. Nustatant tokius tarifus, turi būti įvertintos nepatirtos sąnaudos, palyginti su įprastai teikiamos universaliosios pašto paslaugos sąnaudomis. Tarifai turi būti vienodi visiems tos pačios kategorijos universaliosios pašto paslaugos naudotojams.

Ar Jūs pritariate tam ?