STOP US-NATO agresiją! Pasauliui taiką , o ne III Pasaulinį karą!

JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja pažeidė visus tarptautinius susitarimus ir sutartis. Ir Rusija tiems bukiems, įžūliems Vakarų niekšams buvo priversta ant pirštų aiškinti  - atsipeikėkite, narkomanai. Dar niekada V.Putinas savo pasisakymuose taip atvirai ir tiek daug nebadė jankių-NATO karo nusikaltėlių kruvinų snukių į tai, kas laukia Vakarų kolonizatorių, jeigu jie ryšis dar vienai avantiūrai, pabandys sukelti dar vieną Pasaulinį karą. 2018-03-01 savo Pranešime Rusijos Federaliniam susirinkimui Rusijos Federacijos Prezidentui teko viešai pripažinti, kad Rusijos taiki politika, bandymai susitarti su Vakarų karo nusikaltėliais ir neokolonizatoriais taikiomis, diplomatinėmis priemonėmis, tikslo nepasiekia. Vakarų nusikaltėliai supranta tik jėgos kalbą, Vakarų žvėrys supranta tik lazdos argumentus.
Ilgai ir kantriai V.Putinas demonstravo Vakarų grobikams Rusijos technines galimybes išsiųsti Vakarų konkistadorų gaujas į nebūtį, į istoriją, jeigu jie ryšis peržengti Rusijos sienas dar vieno drang nach Osten blickrygo atveju. Iš vienos pusės yra akivaizdu, kad V.Putinas puikiai žino JAV-UK-NATO karo nusikaltėlių gaujos planus pradėti Pabaltijyje, Ukrainoje, Juodoje jūroje dar vieną tarptautinį nusikaltimą, karinę agresiją prieš laisvą, suverenią, demokratišką Rusiją. Ir JAV pasiruošimai įvykdyti dar vieną tarptautinį nusikaltimą, kaip kad NATO yra karo nusikaltėliai, yra taip pat akivaizdūs, atvirai ir nuolat demonstruojami. NATO yra yra vienintelė reali grėsmė taikai ir saugumui Žemėje - NATO yra JAV kolonijinės ekspansijos įrankis, nusikalstamas karinis blokas.

Iš kitos pusės, Rusija yra pasiruošusi dar kartą pastatyti Napoleono, Hitlerio nevykėlius mokinius į vietą amžiams. Šis balansas teikia mums, mažoms Vakarų karinės ekspansijos į Rytus buferinės zonos valstybėlėms, kurias NATO karo vanagai planuoja paversti radioaktyviu Mėnulio landšafto draustiniu ir kurių nusikalstami elitai išdavė tautų nacionalinius interesus JAV banksterių doleriniams maišams, vilčių išgyventi. Labai nedaug vilčių, jeigu ir toliau abejingai stebėsime JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomas provokacijas Rusijos pasienyje, nesibaigiančius karinius mokymus. Mes būsime saugūs tol, kol JAV-NATO galvažudžiai bijos Rusijos - tai yra mūsų garantas, paskutinė viltis. Ir mes visi turime daryti viską, kad Vakarų kolonizatorių baimė susilaukti pagaliau teisingumo už šimtmečiais darytus nusikaltimus žmoniškumui taptų nebegrįžtama, taptų sveiku protu pagaliau.
Bet JAV-Vakarų nusikaltėlių gaujas sustabdydavo tik griežtas Rusijos atsakas į Vakarų agresijas. Iki Rusijos gynybinio smūgio į Vakarų grobuonių snukį, Vakarai visada šuleriškai bandydavo laimę ir dėl jų kriminalinių avantiūrių žūdavo milijonai žmonių visame pasaulyje. Ar ryšis JAV-NATO maniakai išbandyti savo sukčių laimę ir šį kartą - pamatysime. Geriau jiems jau užtektų proto neerzinti Rusijos ir susirinkti savo galvažudžius iš bananų respublikų Rusijos pasienyje. Visos tautos privalo vieningai priversti JAV-NATO karo nusikaltėlius grąžinti savo karines bazes į savo (išnaikintų indėnų) žemes, nacionalinių teritorijų ribas. Tokiu atveju turėsime šansą. Priešingu atveju...
Jaunuoli, karas yra fun, kol tavęs nenušauna. Po to tu tampi nieku ir dideliu skausmu tavo artimiesiems. Jaunuoli, geriau kovok už taiką, už Lietuvą be NATO, kovok prieš karą, prieš NATO, o ne lakstyk NATO karo vanagų įsakymu kaip pigi patrankų mėsa  su pagaliu po miškus - kai NATO karo nusikaltėliai sudegins tavo tėvų tau duotą žemę, kitos Lietuvos tu neturėsi jau. 

"Piliečiai, kurie balsuoja už nusikaltėlius, nėra jų aukos - jie yra bendrininkai" (Dž. Orvelas). "Valdžia, kuri nevykdo teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja" (Šv. Augustinas). "Kai valdžia nevykdo įstatymo, kiekvieno piliečio pareiga yra tapti teisėju ir priešintis nusikaltėliams, tokiai valdžiai" (T. Džefersonas). Valstybė, kuri nesugeba užtikrinti savo piliečiams teisingumo šalies viduje ir negali apsaugoti nuo pavojaus iš išorės, yra okupuota ir valdoma chuntos.
Ateitis tavo rankose, pilieti. Kokia ji bus, priklauso nuo tavęs. Leisi Vakarų karo nusikaltėliams kariauti savo teritorijoje, tapsi pabėgėliu, kaip jau tapo tokiais JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos "demokratizuotų" šalių žmonės - afganai, libiečiai, sirai, irakiečiai ir pan. Tai geriausiu atveju. Šis Vakarų planuojamas globalinio karo tarptautinis nusikaltimas, panašu, tau ir tavo šeimai prabangos pabėgti nesuteiks, kadangi "ir gyvieji pavydės mirusiems"... Remti Rusiją šiuo metu yra tavo šansas išsaugoti taiką, viltį, ateitį. Paremk Rusijos taikias iniciatyvas, raginimus išsaugoti taiką ir saugumą Žemėje, raginimus vadovautis taikaus sambūvio principais ir tarptautine teise santykiuose tarp valstybių, remk pagaliau Rusijos kovą prieš JAV-NATO remiamą tarptautinį terorizmą. Taip tu suteiksi šansą gyventi sau, savo artimiesiems, savo šaliai, visiems geros valios pasaulio žmonėms. Taip tu suteiksi pasauliui galimybę išsaugoti taiką, išlikti, išgyventi. 
Netylėk, laiko liko nedaug... Būti ar nebūti – apsispręsk, lietuvi.

YANKEE, GO HOME!

STOP US/NATO WAR CRIMES ARROUND THE WORLD!

US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!

US/NATO MUST BE DESTROYED!

PEACE - YES! NO WORLD WAR III !

JAV/NATO KARO NUSIKALTĖLIAI - LAUK IŠ Lietuvos!

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas sutinku, kad Jonas Kovalskis galės matyti visą informaciją, kurią pateikiu šioje formoje.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.

Mes viešai nepateiksime jūsų el. pašto adreso internete.


Sutinku, kad mano pateikta informacija būtų tvarkoma šiais tikslais:
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...