Reikalavimas atšaukti 2018 m. spalio 31 d. Nr. V-1183 įsakymo 80 p. dėl vaikų nepriėmimo į ugdymo įstaigą

LR sveikatos apsaugos ministrui 2018-10-31 d. pasirašytas įsakymas dėl 80 p. pakeitimo, kuris skamba taip: Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.“ prasidėjo masinis vaikų sirgimas. 

Nesutinku su nuomone, kad vaiko negalima priimti tik kai yra ūmūs požymiai apie ligą. Neapibrėžti tokie faktai, kaip vaiko veidas raudonas nuo slogos, pietų miego metu negali miegoti, nes užgulusi nosis, begalinis kosulys, čiaudėjimas ir t.t. 

Auklėtojų-mokytojų rankos surištos, nors ir mato, kad vaikas tikrai serga, vistiek privalo priimti į ugdymo įstaigą nes nėra nė vieno požymio iš įsakymo: "karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų"

Man gaila savo VAIKO, bei kitų vaikų. Jie nekalti dėl tevų nesąmoningumo. Kodėl jie turi sirgdami lankyti ugdymo įstaigą, o kiti vaikai užsikrėsti nuo jų?

Prašau pasirašyti dėl įsakymo 80 punkto panaikinimo.