REIKALAUJU LIUSTRACIJOS PASKELBIMO IR ASMENŲ PRIKLAUSIUSIŲ TSKP, KGB, NKVD ATSISTATYDINIMO IŠ LIETUVOS VALDŽIOS.

1990.03.11. REMIANTIS Lietuvos Respublikos piliečių valia LIETUVOS RESPUBLIKA PASKELBTA NEPRIKLAUSOMA  NUO KOMUNISTINĖS RUSIJOS. 

"...Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiškėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą..."

Per 28 metus praėjusius nuo tos lietuvių tautai labai svarbios datos prie Lietuvos valstybės vairo stovėjo tik poskomunistinių šeimų atstovai, dėl kurių netinkamos veiklos Lietuvoje vis didėjo korupcija, bedarbystė, tautos skurdinimas,mirtingumas, vaikų atiminėjimas iš šeimų,dezinformacija, informacijos priemonės neprieinamos nekomunistiniams tautiečiams . 

MATOME VIENINTELĘ IŠEITĮ IŠ SUSIDARIUSIOS PADĖTIES - liustracijos paskelbimą, paviešinant visus Lietuvos valdžioje esančius asmenis kolaboravusius su komunistine Rusija ir tų asmenų atsistatydinimo iš Lietuvos respublikos valdžios.


Birutė Šidlauskaitė S.    Susisiekti su peticijos autoriumi