Reikalaujama LR Generalinę prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl didelio masto žalos padarymo valstybei

Vadovaudamiesi LR Konstitucijos 4str., kad suverenas yra Tauta,mes žemiau pasirašę raginame Generalinę Prokuratūrą atlikti tyrimą dėl didelio masto žalos valstybei padarymo.

Išeities duomenys šiam tyrimui yra faktinės aplinkybės ir  LR Seimo biudžeto ir finansų komiteto turimi dkumentai, kuriuos prokuratūra privalo išsireikaluti. Juose yra faktinių duomenų, kad LR Finansų minsiterija ir Lietuvos bankas  2009 - 2012metų laikotarpiu padarė eilę grubių klaidų ir pažeidimų:

1) Prasidėjus pasaulinei finansinei krizei nesiėmė priemonių apriboti finansinių lėšų išvedimą iš Lietuvos komercinių bankų padidindami jų atidėjimus nuo 3 iki 8%;

2) Nusikalstamai buvo atsisakyta skolintis iš TVF su ES komisijos garantija už 1,5% metinių palūkanų, o pasiskolinta iš užsienio komercinių bankų už 9,5%. Kas padarė žalą valstybei už beveik 2 milijardus €urų ;

3) Kodėl  krizės padariniams švelninti nebuvo panaudotas, dar esantis rezerve  4 milijardų eurų ES paramos paketas.

LR Vyriausybė ir konkrečiai finansų ministerija buvo raginami pasielgti logiškai ir pasinaudoti ES komisijos bei TVF suteikiamomis galimybėmis, bet arogantiškai ir ciniškai atmetė, bet kokius protingus raginimus ir  ne tik beveik padvigubino valstybės skolą, bet ir permokėjo didžiules sumas už palūkanas.

Raginame Generalinę prokuratūrą atlikti ikiteisminį tyrimą ištiriant ir nustatant  konkrečių valstybės  institucijų   vadovų primtų  sprendimų teisėtumą, jų pagrystumą ir/ ar nebuvo padarytas sąmoningas ar nesąmoningas nusikaltimas prieš valstybę arba savo kompentencijos viršijimas. Bei viešai informuoti visuomenę.

 


Algimantas Matulevičius - Tautos ateities forumo pirmininkas    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

By signing, I authorize Algimantas Matulevičius - Tautos ateities forumo pirmininkas to hand over my signature to those who have power on this issue.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. To ensure you receive our emails, please add info@peticijos.com to your address book or safe senders list.
Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook