Prieš dvigubus standartus (dėl tikybos mokytojos pasisakymų)

Visai neseniai Lietuvą supurtė skandalas, nes viena tikybos mokytoja Loreta Raudytė iš Telšių Žemaitės gimnazijos vaikams per tikybos pamokas papasakojo, kad beveik visi serijiniai žudikai, kurie užsiimė kanibalizmu, buvo homoseksualūs asmenys. Taigi, Lietuvos masinės žiniasklaidos tinklapiuose pasirodė daug šią mokytoją smerkiančių straipsnių ir vidėo įrašų. Atrodytų, jog mokytoja padarė nedovanotiną klaidą ir, pasak aukštas pareigas užimančių asmenų pasisakymus, mažų mažiausiai, turėtų atsisveikinti su savo turimu darbu! Tačiau, ar tikrai ji padarė kažką tokio siaubingo, kad paviešino tai, kas žinoma apie homoseksualių asmenų gyvenimo ypatybes ir turėtų už tai būti baudžiama? Juolab, gindama pamatines krikščionybės tiesas, kurios aiškiai duoda suprasti, kad Dievas myli bei nori išgelbėti ir homoseksualius asmenis, bet negali toleruoti jų nuodėmingo gyvenimo būdo ir reikalauja jų atgailos. Galbūt, homoseksualiems asmenims ir jų remėjams taip ir atrodo ir jie tikėjosi sutriuškinti savo varžovę be didelio pasipriešinimo, bet jie suklydo manydami, kad Lietuvos žmonėms, ypač krikščionims, yra tas pats pamatinės krikščionybės tiesos, teisingumas, doras jų vaikų auklėjimas. Homoseksualūs asmenys ir jų rėmėjai agresyviai reikalaudami primesti savo vertybes krikščionims sukelia neišvengiamą konfliktą, nors bando pasirodyti nuskriaustaisiais! Tikri krikščionys negali išsižadėti tikrųjų krikščioniškųjų tiesų ir yra priversti gintis! Norėtųsi paklausti, kodėl Lietuvos žiniasklaidos priemonėse buvo paviešinta minėtos mokytojos vardas ir pavardė, kuomet daugelyje straipsnių apie nusikaltimus padariusius asmenis yra tik parašoma vardo ir pavardės pirmosios raidės? Kas tai buvo, jei ne viešas susidorojimas su minėtu asmeniu? Ar tai nėra dvigubi standartai? Lietuvos žmonėms atsibodo dvigubi standartai, neteisybė, dorovės griovimas, paleistuvystės skatinimai bei homoseksualų propagandos sklaida Lietuvos masinės žiniasklaidos priemonėse ir valdžios atstovų pasisakymuose ir gyvenimuose. Valdžios bei žiniasklaidos atstovai turi suprasti, kad jie yra atsakingi prieš tautą ir negali daryti, ką panorėję, be jokių pasekmių. Siekiant teisingumo ir norint sužinoti bei taikiu būdu pareikšti tikrąjį Lietuvos žmonių požiūrį į visą šią situaciją, buvo sukurta ši peticija.

 

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, esame už tai, kad:

1) tikybos mokytoja Loreta Raudytė iš Telšių Žemaitės gimnazijos neprarastų savo dabartinio darbo;

2) jai, bei visiems Lietuvoje tikybą dėstantiems asmenims, būtų sudarytos sąlygos laisvai reikšti krikščioniškąsias tiesas;

3) būtų įstatymiškai stipriai sugriežtinta bei apribota homoseksualų propaganda Lietuvoje masinės žiniasklaidos priemonėse;

4) valdžios atstovai bei kiti Lietuvoje žymūs asmenys, užsipuolę ir bandę primesti savo pažiūras Loretai Raudytei prisiimtų atsakomybę ir jos, bei kitų Lietuvos žmonių, kurie pasisako už pamatines krikščionybės tiesas, teisingumą, dorą savo vaikų auklėjimą, viešai atsiprašytų;

5) Lietuvoje masinės žiniasklaidos atstovai, kurie užsiėmė minėtos mokytojos puolimu, iškreipiant faktus ir tiesą (buvo teigiama, kad mokytoja teigė, kad kanibalai yra gėjai, kuomet mokytoja teigė, kad yra nustatyta, jog beveik visi serijiniai žudikai, kurie užsiimė kanibalizmu, buvo gėjai), būtų patraukti baudžiamajai atsakomybei.