Peticija pašalinti sovietinę simboliką nuo Vytauto tilto Kaune.

 

Pašalinti sovietinės okupantų simbolikos liekanas nuo Vytauto Didžiojo tilto Kaune.

Vytauto Didžiojo tiltas Kaune jį rekonstruojant prieš kelis metus buvo dalinai išvaduotas nuo sovietinės okupantų simbolikos turėkluose. Bet kažkodėl palikta dalis sovietinės šlykštumos tilto bokštuose !?! Prieš kelis metus buvo skydais uždengta tie visiškai prie Vytauto Dižiojo vardo nesiderinantys sovietiniai reliktai, žeidžiantys Lietuvą ir tautos suverenumą. Lietuvos ir jos istorijos labui būtina pašalinti tas sovietinių okupantų simbolikos lentas tilto bokštuose. Lietuvos įstatymai draudžia sovietinę okupantų simboliką viešose vietose !

Tegul Lietuvos politikai parodo bent truputį ryžto realiais darbais, kad jie tarnauja Laisvai Lietuvai. Nes daugumoje atvejų jie tik lozungais deklaruoja Lietuviškumą, realiai vykdydami slaptus sovietų-rusų pavedimus kenkiančius Lietuvos ir ES suverenumo interesams.

Todėl visuomenės dalis, kuriai sovietinės okupantų simbolikos kelia pasipiktinimą, turėtų pareišti savo nuomonę ir parodyti Lietuvos politikams, kad reikalavimas pašalinti sovietinio okupacinio laikotarpio simbolikas iš Kauno centro - būtinas vykdyti nedelsiant !

Visi tikri Lietuviai ir Kauniečiai pasirašiusieji šią peticiją pareiškia ir reikalauja: jog sovietinės okupacinio režimo simbolikos nuo Vytauto Didžiojo tilto Kauno centre-senamiestyje, turėtų būti išbrauktos iš sau­go­mų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tro ir pašalintos nuo Vytauto Didžiojo tilto. Taip pat pareiškia, jog pilnai supranta, kad tai yra dalis mūsų istorijos, tačiau sovietų okupantų simbolika dabartinės Lietuvos ir Kauno centras-senamiestis nėra ta vieta, kur jos turėtų būti viešai demonstruojamos !

Foto: Vytauto Didžiojo tilto kolona su sovietine okupacine simbolika, aptaškyta dažais, protestyojant prieš šį okupacinį propogandos likutį.


Robertas Vitas Preikša    Susisiekti su peticijos autoriumi
Facebook