Peticija dėl vienodų sąlygų valstybinėms ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms sudarymo

Peticija dėl vienodų sąlygų valstybinėms ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms sudarymo  

Valstybė turi užtikrinti vienodas sąlygas visiems vaikams įgyti kokybišką išsilavinimą. Manome, kad vienodų finansavimo sąlygų valstybinėms ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms (darželiams ir mokykloms) sudarymas prisidėtų prie aukštesnės kokybės švietimo, didintų ugdymo įvairovę ir prieinamumą nepriklausomai nuo tėvų pajamų, mažintų socialinę atskirtį, atitiktų kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Atkreipiame dėmesį, kad visi LR piliečiai valstybei moka vienodus mokesčius, kurių dalis tenka švietimui finansuoti. Todėl yra neteisinga už mokslą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėti antrą kartą.

Nevalstybinės ugdymo įstaigos negaudamos vienodo valstybės finansavimo, priverstos trūkstamus pinigus rinkti iš tėvų. Deja, tik dalis tėvų gali papildomai mokėti už vaikų ugdymą. Todėl nevalstybines ugdymo įstaigas dažniausiai gali lankyti tik pasiturinčių tėvų vaikai, o tai didina socialinę atskirtį.

Atkreipiame dėmesį į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 26 str. 3 d.: „Tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą“. Valstybė turi ne trukdyti, o padėti tėvams įgyvendinti šią nuostatą.

Palaikome Švietimo įstatymo 67 straipsnio pakeitimo projektą, įtvirtinantį nuostatą, kad nevalstybiniams darželiams ir mokykloms būtų skiriama tiek pat lėšų, kiek jų skiriama to paties tipo valstybės (savivaldybių) švietimo įstaigoms.

Prašome Seimo narių pritarti šiems įstatymo pakeitimams.  

E-peticijos iniciatorius: Lietuvos tėvų forumas