Panevėžio jaunimo mokyklos reorganizavimui - NE!

       Panevėžio jaunimo mokyklos bendruomenė yra sunerimusi dėl tolimesnio mokyklos likimo. Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimo 2016–2020 m. bendrojo plano projektu, nuo 2016 m. rugsėjo 1-osios planuojama Panevėžio jaunimo mokyklos pertvarka, prijungiant prie Panevėžio Suaugusiųjų mokymo centro. Mūsų bendruomenei toks sprendimas yra nesuprantamas.
Jaunimo mokykloje mokosi rizikos grupės vaikai. Į Jaunimo mokyklą ateina mokiniai, turintys pedagoginių, psichologinių, socialinių problemų, pakeitę ne vieną mokyklą, padarę nusižengimus, grįžę iš socializacijos centrų bei specialiojo ugdymo centrų, stokojantys mokymosi motyvacijos. Jaunimo mokyklos tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius; padėti jiems pažinti save, mokytis bendrauti, spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinei aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Padidės nusikalstamumas. Jaunimo mokyklos mokiniai yra linkę nusikalsti, lengvai pasiduoda neigiamai įtakai. Sujungus su SMC, 12-13 metų vaikai mokysis ir bendraus su 20-30 metų suaugusiais. Padidės cigarečių, svaigalų ir narkotinių medžiagų vartojimo ir platinimo tikimybės.
Prastas susisiekimas su SMC. Panevėžio jaunimo mokykla įsikūrusi mokiniams patogioje vietoje – miesto centre. Į ją patogu atvykti mokiniams iš visų miesto mikrorajonų ir užmiesčio. Pakeitus mokyklos vietą (iškėlus ją į miesto pakraštį, kuriame yra Panevėžio SMC) daliai mokinių, ir taip stokojančių mokymosi motyvacijos bei turinčių mokyklos lankymo problemų, tikimybė pasiekti mokyklą sumažės. Mokinių tėvams dabar patogu atvykti į mokyklą iš bet kurios miesto vietos, o persikėlus, bendravimas suprastės.
Didelis spec. poreikių vaikų skaičius. Jaunimo mokykloje mokosi 22 spec. poreikių turintys vaikai. Jiems yra skiriamas labai didelis dėmesys, dirba pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, spec. pedagogas, soc. pedagogai). Didelėje suaugusiųjų bendruomenėje jie nesijaus saugūs, taps labiau pažeidžiami.
Kiekvienais metais Jaunimo mokykloje mokinių skaičius nekinta. Sukomplektuojamos 6 klasės, kuriose mokosi 82 mokiniai. Tuščių vietų nėra.
Maža mokyklos bendruomenė. Panevėžio jaunimo mokyklos bendruomenė maža, tačiau susitelkusi. Tokiu būdu siekiame saugios, palankios aplinkos kiekvienam vaikui ir ugdymo(si) kokybės. Mažoje bendruomenėje visi vieni kitus pažįsta. Tai leidžia efektyviai ir greitai spręsti problemas, užtikrinti mokiniams saugią aplinką, užkirsti kelią pašaliniams žmonėms patekti į mokyklos patalpas.
Darnus bendradarbiavimas su Panevėžio žydų bendruomene. Panevėžio jaunimo mokyklos pastatas, Ramygalos g. 18 istoriškai priklausė žydų bendruomenei, jame veikė žydų mergaičių gimnazija. Nuo mokyklos veiklos 2008 m. šiame pastate, patalpas dalinamės su Panevėžio žydų bendruomene. Panevėžio žydų bendruomenė, sužinojusi apie numatomą jaunimo mokyklos iškėlimą, taip pat sunerimo. Abi bendruomenės palaiko ilgamečius draugiškus santykius, bendradarbiauja ugdomojoje veikloje. Mūsų bendruomenės palaiko poziciją, kad pastato ugdomoji paskirtis turėtų ir toliau būti išsaugota.
Neigiama mokyklų jungimo patirtis. 1996 m. prie tuometinės 3-osios vidurinės mokyklos buvo įkurtos jaunimo klasės. Įgyta patirtis parodė, kad jaunimo klasės bendrojo lavinimo mokyklos sudėtyje nebuvo tinkamas sprendimas jaunimo mokyklos bendruomenei, nes jaunimo klasių mokiniai nesulaukė tinkamo dėmesio ir nuolat kildavo konfliktai.
Nejaugi kažkieno interesai yra svarbesni už gyvenime ir taip ne kartą nuskriaustų mūsų visų vaikų likimus? Jaunimo mokykla ir savo geografine padėtimi mieste, ir savo paskirtimi pritaikyta kiekvienam mūsų miesto vaikui, nes yra vienintelė tokio tipo mokykla Panevėžyje.

Panevėžio jaunimo mokyklos bendruomenė nepritaria reorganizavimui.


Vidmantas Vilutis    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas, aš patvirtinu Vidmantas Vilutis perduoti mano parašą tiems, kas turi galią spręsti šią problemą.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. Siekiant užtikrinti, kad gautumėte el. laiškus, pridėkite info@peticijos.com į savo adresų knygutę ar saugių siuntėjų sąrašą.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs negalite patvirtinti savo parašo atsakydami į šią žinutę.
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...

Facebook