Noriu "Žalgirio" stadiono !

Vilniaus m. sav. administracijai

Lietuvos Respublikos prokuratūrai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

2017 m. pradžioje Lietuvos Respublikos prokuratūra nustatė esminius viešojo intereso pažeidimus Teritorijoje tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių. Nacionalinė žemės tarnyba buvo įpareigota nutraukti prieš keletą metų ne konkurso tvarka sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis su UAB "Hanner RE" priklausančiomis įmonėmis. Pastarosios prieš keletą metų iš su AB "Šiaulių bankas" susijusių įmonių nusipirko tuomet veikusį "Žalgirio" stadioną ir tuometinę Ūkio banko Teatro areną.  Išaiškėjus skandalingiems faktams dėl (galbūt) neteisėtos valstybinės žemės nuomos, (galbūt) neteisėtos statybos vyksta toliau, į visuomenės poreikius neatsižvelgiama.

Mes, žemiau pasirašiusieji, reaguodami į viešojoje erdvėje pasirodžiusius žiniasklaidos ir tam tikrų organizacijų pareiškimus, norime išreikšti tvirtą pritarimą:

1) Lietuvos Respublikos prokuratūros veiksmams, ginant viešąjį interesą bei siekiant apsaugoti Lietuvos Republikai priklausančią nuosavybę. Šiuo atveju prokuratūra siekia, jog LR įstatymai bei atsakomybė už jų nesilaikymą būtų vienodai taikoma visiems asmenims.

2) Nacionalinės žemės tarnybos veiksmams siekiant nutraukti (galbūt) neteisėtas valstybinės žemės nuomos sutartis sklypuose, esančiuose adresu Rinktinės g. 3, Rinktinės g. 3A, Rinktinės g. 5 ir Olimpiečių g. 3. Istorinio "Žalgirio" stadiono ir Ūkio banko Teatro arenos jau nebėra.

3) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos veikmams siekiant sustabdyti (galbūt) neteisėtas statybas Teritorijoje tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių. Šioje teritorijoje vyksta (galbūt) neteisėtos viešbučio ir gyvenamųjų namų statybos.

 

Atsižvelgdami į išdėstytus argumentus reikalaujame:

1. Sustabdyti valstybinės žemės nuomos sutartis su sklypų, esančių adresais Rinktinės g. 3, Rinktinės g. 3A, Rinktinės g. 5 ir Olimpiečių g. 3 nuomininkais. Sklypai bei konkurso buvo išnuomoti visuomeninės paskirties ("Žalgirio" stadiono, Teatro arenos) ir pagalbinių pastatų eksploatacijai.

2. Įvertinti statybų, kurias vykdo aukščiau paminėtos Teritorijos valdytojai (nuomininkai), teisėtumą bei atitikimą Vilniaus m. Bendrajam bei planui bei patvirtintiems statybos projektams. Pripažinus statybas neteisėtomis arba su esminiais trūkumais, jas sustabdyti.

3. Įvertinus, jog statybos "Žalgrio" stadiono ir buvosios Ūkio banko Teatro arenos teritorijoje gali būti neteisėtos, arba turinčios esminių trūkumų, nutraukti šių statybos leidimų galiojimą. Įpareigoti statytojus atlaisvinti valstybinę žemę ir pašalinti statybos laužą.

4. Rengiant naująjį viso Vilniaus miesto Bendrąjį planą, įstatymų nustatyta tvarka įvertinti visuomenės ir visuomeninių organizacijų sporto, kultūros, meno ir švietimo poreikius. Aukščiau išdėstytus reikalavimus taikyti ir rengiant naujus Detaliuosius planus sklypuose aplink buvosį "Žalgirio" stadioną ir Ūkio banko Teatro areną.

5. Sudaryti investuotojams LR įstatymų nustatyta tvarka:
a) galimybę išsinuomoti valstybinius sklypus (apie 8 ha), esančius adresais Rinktinės g. 3, Rinktinės g. 3A, Rinktinės g. 5 ir Olimpiečių g. 3, visuomeninės paskirties (ir pagalbinių) pastatų statybai.
b) dabartinio "Žalgirio" stadiono, kurio veiklai užtikrinti ir buvo išnuomotas valstybinės žemės sklypas (Rinktinės g. 3), vietoje pastatyti naują (pvz. futbolo) stadioną, kuris atitiktų IV kategorijos UEFA standartus.
c) buvosios Ūkio banko Teatro arenos, kurios veiklai užtikrinti ir buvo išnuomotas valstybinės žemės sklypas, vietoje pastatyti naują pastatą, skirtą visuomenės poreikiams (sportui, menui, kultūrai, švietimui).

6. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka įvertinti už valstybės turto pasisavinimą ir architektūros vertybių suniokojimą šioje Teritorijoje atsakingų asmenų veiksmus. 

"Žalgirio" stadionas ir Teatro arena jau nugriauti :(

Žalgirio_stadionas.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenos_likuciai1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Almas Rupšlaukis    Susisiekti su peticijos autoriumi