NORIME IŠSAUGOTI KLAIPĖDOS RAJONO PAVADINIMĄ

Mes, žemiau pasirašę, REIKALAUJAME, kad Klaipėdos rajono tarybos iniciatyva nebūtų keičiamas Klaipėdos rajono pavadinimas į Gargždų rajono pavadinimą.

Mūsų argumentai:

1. Gargždų rajono pavadinimas maždaug pusei rajono būtų svetimas, nes tai yra  Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto dalis su besiskiriančia istorija ir kultūra. 

2. Klaipėdos pavadinimas yra labiau žinomas, susietas su uostu, ir yra geresnis reklaminis ženklas pritraukiant investicijas nei Gargždai.

3. Maždaug pusei rajono geresnis susiekimas yra su Klaipėdos miestu nei Gargždais, todėl būtų tikslinga Klaipėdos rajono centrą iš Gargždų perkelti į Klaipėdą.

4. Klaipėdos rajono pavadinimo keitimas nebūtų tikslingas ir dėl papildomų išlaidų, nes jau kalbama apie tai, kad Lietuvoje turėtų būti atlikta administracinė reforma iš viso naikinanti rajonus. 

 

Prašome Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę inicijuoti šalies administracinio valdymo reformą, kad būtų panaikinti didžiuliai rajono administravimo centrai ir sukurtos mažesnės, mobilesnės arčiau žmonių esančios savivaldos struktūros.

 

 


Vidmantas Matutis    Susisiekti su peticijos autoriumi