Nepritariu naujo Bastionų tilto statybai Klaipėdos m.

Nepritariu naujo Bastionų tilto statybai, sujungsiančiai Danės ir Bangų gatves Klaipėdos m.

1) savivaldybės prioritetas vykdant jai vietos savivaldos ir kt. įstatymų priskirtas funkcijas, tūrėtų būti nukreiptas į visuomenės teisėtų interesų ir lūkesčių patenkinimą ir apsaugą;

2) skirstant ir panaudojant iš gyventojų surinktas lėšas ir įgyvendinant vietos savivaldos įstatymo principus - sprendimus liečiančius didelę dalį visuomenės, savivaldybė privalo derinti su ja;

3) sprendimas statyti didelių investicijų (apie 8.5 mln. eurų) kainuojantį tiltą nėra proporcingas ir pagrįstas, kadangi dar nėra išspręsta socialiai aktualių probemų: nesukurta infrastruktūra neįgaliesiems asmenims, šeimai, sportuojantiems ar kitaip aktyviai laisvą laiką leidžiantiems gyentojams bei miesto svečiams; ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kiemai nesutvarkyti, dažnai vaikai bėgiodami ant išsikišusių plytelių ar esančių kelio duobių patiria įvairių traumų; neužlopytos kiemų duobės; neišspręsta atomobilių pastatymo kiemuose vietos problema. 

4) Bus suniokotas gamtinis karkasas, esantis prie Jono kalnelio bei nutiesus automobilių kelią pro šią teritoriją bus padidintas oro užterštumas, triukšmo lygis padidės ir poilsio zona prie Jono kalnelio teritorijos bei prie Danes upės taps nepatraukli poilsiautojams, gyventojams ir kitiems miesto svečiams.

BŪKIME AKTYVŪS IR PAREIŠKIME SAVO NUOMONĘ, AR KLAIPĖDOS MIESTUI REIKIA ŠIO TILTO?

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/bastionu-tiltas-darkys-miesto-veida-721886