Nepritarimas „Rail Baltica“ geležinkelio trasos S1, S5 tiesimui Kariotiškių km. apylinkėse

   Prieštaraujame „Rail Baltica“ geležinkelio atkarpos S5 arba S1 kelio alternatyvos tiesimui Kariotiškių km., Kiemeliškių km., Selioviškių km. (Lentvario sen.) ir šalia esančiose gyvenvietėse.

    Kaip žinia, šiose gyvenvietėse jau yra eksploatuojamas geležinkelis (maršrutas Vilnius-Šiauliai-Klaipėda), todėl nutiesus dar vieną atskirą traukinio kelią gyventojai būtų apsupti geležinkelio trasų. Nutiesus "Rail Baltica" S5 ar S1 kelio alternatyvos kelią gyventojams išvykstant iš gyvenvietės būtinai reikėtų kirsti geležinkelio atkarpą, padvigubėtų traukinio skleidžiamas triukšmas ir žemės vibracijos - žala žmogaus sveikatai ir turtui.

 „Rail Baltica“ trasos tiesimas šioje atkarpoje užkirstų kelią gyvenviečių tolimesniam vystymui, esamų ir būsimų projektų įgyvendinimui (pvz.: https://bonamo.lt/ vykdomas projektas), strategiškai patogių teritorijų apgyvendinimui.

  Nesant galimybei minėtose gyvenvietėse išvengti "Rail Baltica" trasos, neprieštaraujame naujos trasos prijungimui prie esamų geležinkelio linijų. S1,_S5_atkarpa.png