Ne Automobilių Eismui Laisvės Alėjoje!

Kaunas pretenduoja tapti Europos žaliąja sostine. Tačiau Laisvės alėjoje pradėti automobilių eismo bei parkavimo vietų įrengimo darbai verčia manyti, kad šis ambicingas tikslas tėra tuščia deklaracija, o dėl informacijos trūkumo apie eismo atidarymo unikalioje pėsčiųjų gatvėje planus miesto gyventojai bei svečiai neturėjo galimybės išreikšti savo nuomones dėl numatomų pasikeitimų iki priimant sprendimus.

Europa, siekdama spręsti aplinkosaugines bei visuomenės sveikatos problemas, miestuose skatina pėsčiųjų zonų ir dviračių takų įrengimą bei plėtojimą. Tuo tarpu Kaune šiuo metu jau vykdomi priešingi europinėms tendencijoms Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbai, kuriais numatoma sunaikinti unikalų Kauno miesto objektą ir traukos centrą – vieną ilgiausių pėsčiųjų gatvių Europoje. Po rekonstrukcijos Laisvės alėjoje bus atidarytas automobilių eismas, specialiai pažymėtose parkavimosi vietose bus statomi automobiliai.

Europos Komisija (EK) ragina Europos Sąjungos šalių narių vietos valdžios institucijas „parengti strategijas, kurios skatintų perėjimą prie švaresnių ir tvaresnių transporto rūšių, pavyzdžiui, pėsčiųjų ir dviračių eismo, viešojo transporto modelio“. EK duomenimis, „perėjimas prie pėsčiųjų ir dviračių eismo visų pirma labai sumažina neigiamus šalutinius judumo mieste ir transporto padarinius, taip pat teikia papildomos naudos siekiant skatinti aktyvesnį gyvenimo būdą ir suteikti su juo susijusią naudą sveikatai“. [1]

Europos Komisijos Baltojoje knygoje raginama miestuose mažinti eismo apimtis, pereiti prie ekologiškesnių transporto priemonių, plačiau naudojant viešąjį transportą, raginama sudaryti palankesnes sąlygas vaikščiojimui ir važiavimui dviračiu[2].

Siekdamos konkurencingos ir efektyvaus išteklių naudojimo transporto sistemos tikslų, Europos Sąjungos šalys, taip pat ir Lietuva, įsipareigojo: iki 2030 m. dvigubai sumažinti įprastiniu kuru varomų automobilių naudojimą miestuose, o iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų visai nebeliktų[3]. Atidarytas automobilių eismas Laisvės alėjoje tik apsunkins šių įsipareigojimų įgyvendinimą.

 

Laisvės alėjos kaip pėsčiųjų gatvės privalumai:

 • Patogi pasivaikščiojimų erdvė bei rekreacijos zona miesto gyventojams ir svečiams;
 • Patogi erdvė turistų grupių pažintinėms ekskursijoms pėsčiomis;
 • Apsaugota nuo automobilių transporto keliamo triukšmo bei aplinkos taršos erdvė;
 • Patogi erdvė dviratininkams, sportininkams ir kitokio aktyvaus laisvalaikio mėgėjams;
 • Patraukli erdvė pramogų, kultūros, meno projektams, miesto šventėms, mugėms bei kitiems renginiams.

Automobilių eismo bei automobilių parkavimo vietų atsiradimo Laisvės alėjoje trūkumai:

 • Padidėjusios eismo apimtys, didesnės automobilių spūstys, išaugusi miesto centro tarša bei triukšmas;
 • Išaugusi eismo įvykių Laisvės alėjoje rizika, sumažėjęs pėsčiųjų saugumas;
 • Iš Laisvės alėjos išstumtos lauko kavinės, kurių vietą užimtų automobiliai, sumažėjęs pėsčiųjų skaičius Laisvės alėjoje neigiamai atsilieptų čia įsikūrusių kavinių ir kitų verslo subjektų pajamoms;
 • Automobilių keliamos dulkės ir vibracijos kenktų Laisvės alėjos architektūriniams objektų būklei;
 • Transporto keliama neigiama įtaka Laisvės alėjos gyventojų, lankytojų bei darbuotojų sveikatai;
 • Prarastas turistų lankytino objekto – vienos ilgiausių Europos pėsčiųjų gatvių unikalumas;

Siekiant išsaugoti unikalų Kauno traukos centrą – Laisvės alėją kaip vieną ilgiausių Europos pėsčiųjų gatvių, remiamės Orhuso konvencija, kuri garantuoja visuomenei teisę gauti informaciją aplinkosaugos kaluasimais ir dalyvauti priimant sprendimus, prašome pripažinti šį kreipimąsi PETICIJA ir REIKALAUJAME:

 • Skubiai sustabdyti pradėtus Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbus, skirtus automobilių eismui bei parkavimui;
 • Pakoreguoti Laisvės alėjos kaip išskirtinai pėsčiųjų gatvės rekonstrukcijos projektą, kuriame nebūtų numatytas automobilių eismas bei parkavimas;
 • Projektą svarstyti su visuomene, pateikiant kuo tikslesnę informaciją apie numatomus darbus, atlikimo terminus, finansavimo šaltinius;
 • Skirti daugiau dėmesio stovėjimo aikštelių apleistose teritorijose aplinkui centrą įrengimui.

 

[1] Europos Komisijos komunikatas COM(2013) 913

[2] [3] Europos Komisijos Baltoji knyga COM(2011) 144

Peticijos iniciatoriai yra susibūrę "Facebook" grupėje, kurioje pateikiama naujausia protesto kampanijos prieš automobilių eismo leidimą Laisvės al. informacija, aptariami realūs veiksmai, organizuojami susitikimai bei viešos akcijos.

Pritariancius kviečiame prisijungti:

https://www.facebook.com/groups/680771798694217/

 

Kontaktai papildomai informacijai:

Tomas Kažemėkas, tel. 8 613 64859

Kristina Juozapavičiūtė, tel. 8  620 71800

El. p.  neautolaisvej@gmail.com


"Ne Automobiliams Laisvės al." organizacinė grupė    Susisiekti su peticijos autoriumi