Mokymosi dienu trumpinimas

Reikia mokytis net devynis mėnesiu per metus tai yra net 36 savaitės, atėmus atosotgas mus vis tiek lieka mokytis 32 savaites o tai yra net 224 dienos, atėmus savaitgalius apie 160 dienų manau tai yra perdaug. Sutrumpinti šį dienų skaičių galėtume padaryti tokią tvarką kad mokinys tūrėtu eiti dvi savaites į mokykla ir po to 1 savaite galėtu ilsėtis. Iš tų dviejų savaičių išimtume šeštadienius kad mokymosi kursas sumažėtu ne tiek ženkliai.
Toks mokymosi būdas:
*Leistu mokiniams daugiau laiko skirti popamokinėms veikloms
*Mokiniai galėtu kažkiek atsipūsti nuo mokslo
*Ne tiek daug būtų apkrauti
*Tūrėtu daugiau laiko pasiruošti atsiskaitymams.
*Ir dar daug dalykų.
* Ir dar daug linksmybių būtų.