LŽSF prezidento G. Gutkausko atsistatydinimas.

Jau kelinta kartą Lietuvos raiteliai susiduria su Lietuvos Žirginio Sporto Federacijos veiklos trūkumais bei neteisingumu. LŽSF prezidentas Gediminas Gutkauskas ir generalinė sekretorė Raimonda Palionytė daugelį LŽSF sprendimų vykdo neatsižvelgus į Lietuvos raitelius, taip pat ir į jų nuomonę. Paskambinus LŽSF darbo valandomis yra menka tikimybė, kad telefonu bus atsiliepta, yra tiesiog parašoma žinutė ,,Tik SMS", o į el. paštu išsiųstus laiškus irgi nėra atrašoma. Be to LŽSF buvo skirtas 90 tūkst. eurų finansavimas įsigyti įvairaus žirgų sporto inventoriaus (1. 2013 m. įsigytas kliūčių ir dailiojo jojimo tvorelių komplektas, sportinė apranga ir inventorius žirgams - 39 940 LTL; 2014 m. žirgų apšilimo palapinė - 80 000 LTL; 2015 m. 20 vnt. žirgų gardų - 30 000 EUR; 2016 m. 20 vnt. žirgų gardų - 25 000 EUR.). Dėja šio inventoriaus nieks nėra matęs. Taigi kyla klausimas, kur yra laikomas šis 90 tūkst. eurų kainavęs inventorius bei ar LŽSF nariai turi galimybę juo naudotis. Taip pat G. Gutkauskas dėl asmeninių priežasčių draudžia asmenims dalyvauti LŽSF renginiuose, laiko juos paslaptyje, taip kaip Važavimo kinkiniais teisėjų kursai, "Lietuvos žirginio sporto federacijos apdovanojimų ir metų sporto pabaigtuvių vakaras". LŽSF rengiamose varžybose vyksta chaosas, nėra laiku pasklebiami rezultatai, varžybų pradžia likus maždaug valandai iki pradžios yra netiketai atkeliama ir apie tai nėra pranešama raiteliams, svečiai iš užsienio, atvažiavę sudalyvauti varžybose, išvažiuoja nepatenkinti renginiu, aikštėje padėti savanoriauja vaikai, kurie nebūna apmokomi ir per dalyvių startus dažnai sugadina sportininkam rezultatą pasimaišydami prieš kliūtis ar išgasdindami žirgus, starto protokoluose neparašomas konkūro pavadinimas ar artikulas. Galima pridurti ir tai, kad konkūrų varžybų reitingai vėlavo 7 mėnesius. Nors yra pasirašytos naujos taisyklės dažnai yra matoma, kad jų yra nesilaikoma, taip LŽSF dar kartą parodo savo nekompetenciją ir nepagarbą sportininkams. 


#gediminaiatsistatydink    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas, aš patvirtinu #gediminaiatsistatydink perduoti mano parašą tiems, kas turi galią spręsti šią problemą.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. Siekiant užtikrinti, kad gautumėte el. laiškus, pridėkite info@peticijos.com į savo adresų knygutę ar saugių siuntėjų sąrašą.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs negalite patvirtinti savo parašo atsakydami į šią žinutę.
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...