LR Prezidento rinkimai, tai farsas ir visiška Lietuvos institucijų degradacija

Visi pasirašę šią peticiją išreiškia:

  • nepasitikėjimą ir pasipiktinimą LR institucijomis
  • nepasitikėjimą likusiais kandidatais į LR Prezidentus

Taip pat visi pasirašę šią peticiją pareiškia, kad nepripažįsta į postą atsisėsiančio/atsisėdusio kandidato ir reikalauja jo/s nušalinimo bei naujų LR Prezidento rinkimų iniciavimo.

Pastaba: aš, peticijos autorius, sieksiu atkreipti tautos atstovų dėmesį į šią peticiją tuo atveju jei ji susilauks pakankamo visuomeninio dėmesio tai yra ne mažiau nei 30 000 parašų. Priešingu atveju laikysiu, tai kaip problemą aktualią permažai Lietuvos visuomenės dalei, kad būtų imtasi veiskmų.


Vieno asmens iniciatyva skirta išreikšti visų tą pačią problemą turinčių asmenų valią    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

Pasirašydamas, aš patvirtinu Vieno asmens iniciatyva skirta išreikšti visų tą pačią problemą turinčių asmenų valią perduoti mano parašą tiems, kas turi galią spręsti šią problemą.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. Siekiant užtikrinti, kad gautumėte el. laiškus, pridėkite info@peticijos.com į savo adresų knygutę ar saugių siuntėjų sąrašą.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs negalite patvirtinti savo parašo atsakydami į šią žinutę.
Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...

Facebook