LR Prezidento rinkimai, tai farsas ir visiška Lietuvos institucijų degradacija

Visi pasirašę šią peticiją išreiškia:

  • nepasitikėjimą ir pasipiktinimą LR institucijomis
  • nepasitikėjimą likusiais kandidatais į LR Prezidentus

Taip pat visi pasirašę šią peticiją pareiškia, kad nepripažįsta į postą atsisėsiančio/atsisėdusio kandidato ir reikalauja jo/s nušalinimo bei naujų LR Prezidento rinkimų iniciavimo.

Pastaba: aš, peticijos autorius, sieksiu atkreipti tautos atstovų dėmesį į šią peticiją tuo atveju jei ji susilauks pakankamo visuomeninio dėmesio tai yra ne mažiau nei 30 000 parašų. Priešingu atveju laikysiu, tai kaip problemą aktualią permažai Lietuvos visuomenės dalei, kad būtų imtasi veiskmų.


Vieno asmens iniciatyva skirta išreikšti visų tą pačią problemą turinčių asmenų valią    Susisiekti su peticijos autoriumi

Pasirašyti šią peticiją

By signing, I authorize Vieno asmens iniciatyva skirta išreikšti visų tą pačią problemą turinčių asmenų valią to hand over my signature to those who have power on this issue.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. To ensure you receive our emails, please add info@peticijos.com to your address book or safe senders list.
Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook