Jos Ekscelencijai LR prezidentei, Malonės komisijai~

Bausmė iki gyvos galvos yra mirties bausmė tik, su atidėjimu...

Kreipiamės į Jūs prašydami suteikti Malonę Henrikui Daktarui.

Mums, žmonėms kurie žino Henriką Daktarą, kelia nerimą tokia itin griežta bausmė. Ir nerimas turbūt ne be pagrindo. Paskutinius 20-imt metų Henrikas gyveno gražų, garbingą gyvenimą, turėjo verslą, idilišką šeimą, nereikalaudamas sau garbės užsiiminėjo labdara.

Bet, ne apie tai...

Mums kelia nerimą, kad gali būti jog ši byla tai neišpasakytai Didelio masto tragedija tiek Henrikui Daktarui, tiek pačiam Teisingumui.

Kelia nerimą ir bylos skaidrumas – nei prokurorai, nei teismai neleido pasisakyti tiems liudytojams, kurie liudyti galėjo H. Daktaro naudai. Tiesiog... ignoravo ir viskas. O juk žmonės norėjo duoti parodymus kada ir prie kokių aplinkybių matė tas dvi ,,mirusias sielas‘‘ gyvus ir sveikus. Tame tarpe net ir pats Rimanto Ganusausko sūnus.

O juk visos abejonės turi būti priimamos kaltinamojo naudai.

,,Audiatur Et Altera Pars‘‘ (Tebūnie išklausyta ir antroji pusė) tai viena iš pagrindinių Justicijos tezių.  Ar tikrai ji (tezė) nebuvo paminta H. Daktaro byloje? Susidaro realus įspūdis, kad teisiamas buvo ne pats H. Daktaras, o garsi, žurnalistų išpopuliarinta jo pavardė...

Didžiai gerbiama Lietuvos respublikos prezidente, Jūsų Ekscelencija  Dalia Grybauskaite, gerbiama Malonės komisija, prašome nelikti abejingais, galbūt į Malonės komisijos susirinkimą leisti atvykti Henriko Daktaro advokatui, kuris trumpai, bet aiškiai pasisakytų apie šią bylą.

Tad, melsdami Jūsų Malonės H. Daktarui linkime Jums Viešpaties apvaizdos.

Tegul dievas Jūs lydi ir laimina.

Su pagarba ~ pasirašiusieji.


Renaldas Ščiglinskas    Susisiekti su peticijos autoriumi