„Šeimų Sąjūdžio“ peticija skirta palaikyti Vengrijai už jos ryžtą ginant savo Šeimas

Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ skelbia šią peticiją, kaip palaikančią Vengriją, puolamą už siekį apginti savo Šeimas ir vaikus nuo seksualinių nusikaltėlių ir kenksmingos informacijos poveikio. Puolamą už tai, ką siekiame įgyvendinti mes visi savo valstybėje – Lietuvoje.

Viena iš Vengrijos vaikų apsaugos įstatymo pakeitimo dalių skamba taip:
"2021 m. Įstatymas ... dėl griežtesnių veiksmų prieš pedofilus nusikaltėlius ir tam tikrų vaikų apsaugos įstatymų pakeitimo"

Mes, pasirašiusieji šią peticiją Lietuvos piliečiai, didžiuojamės Vengrijos visuomene dėl jos priimtų įstatymų pataisų, skirtų ginti Šeimai. Mes patvirtiname, kad atsiribojame nuo mūsų valdžios, mūsų valstybės vardu daromų priešiškų pareiškimų ir spaudimo Vengrijai, ir teigiame, kad Vengrija šiandien yra mums pavyzdys to, kaip valstybė turi ginti Šeimą ir jos vertybes.

Ši peticija su mūsų visų parašais bus perduota Vengrijos ambasadoriui kaip Lietuvos visuomenės palaikymo Vengrijai ženklas, perduota ES parlamentui, išplatinta informaciniais kanalais ES valstybėse narėse.

Jūsų asmeniniai duomenys nebus skelbiami

Priminimas - užpildę formą ir paspaudę Pasirašyti - atsidarykite savo paštą ir paspauskite atsiųstą patvirtinimo nuorodą. Kitu atveju peticija nebus užskaityta.

Parašai bus renkami iki liepos 4 d.

Lietuvos Šeimų Sąjūdis

-

"The Lithuanian Family Movement" petition to support Hungary for its determination to defend its families

"The Lithuanian Families Movement" is launching this petition in support of Hungary, which is under attack for its determination to protect its Families and children from the influence of sex offenders and harmful information. Hungary been attacked for what we are all striving to achieve in our own country - Lithuania.

One of the parts of the amendment to Hungary's child protection law reads as follows:
"In 2021, the law ... for tougher action against paedophile criminals and for the amendment of certain child protection laws"

We, the signatories of this petition, the citizens of Lithuania, are proud of the Hungarian society for the amendments to the laws it has adopted to protect the Family. We confirm that we distance ourselves from the hostile statements and pressures exerted on Hungary by our government, in the name of our country, and we state that Hungary today is an example to us of how a state should defend the Family and its values.

This petition, with all our signatures, will be handed over to the Hungarian Ambassador as a sign of the Lithuanian public's support for Hungary, forwarded to the EU Parliament, and circulated through information channels in EU Member States.

Signatures will be collected until 4 July.

Lithuanian Family Movement


Arvydas Daunys, „Lietuvos Šeimų Sąjūdis"    Susisiekti su peticijos autoriumi