DĖL PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo terminų grąžinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija nuo 2016 m. spalio 1 d. įdiegdama išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemį i.SAF, pasitvirtino naujus PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo terminus (iki sekančio mėnesio 20 dienos), t.y. 5 kalendorinėmis dienomis mažiau, o tai sudaro 20 procentų mažiau laiko, skirto mums, buhalteriams, toms ataskaitoms pateikti. Toks laiko sumažinimas labai apsunkina samdomų, individualiai dirbančių buhalterių ir buhalterines paslaugas teikiančių įmonių darbą, ko pasekoje ataskaitos visada bus teikiamos netikslios, bus vėluojama jas teikti, nes fiziškai bus neįmanoma spėti susisteminti gaunamus įmonių dokumentus 5 dienomis greičiau. Siūlau visus Lietuvos buhalterius solidariai kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl nustatytų ataskaitų terminų teikimo grąžinimo/peržiūrėjimo. 

Gerbiami kolegos, kviečiu pasirašyti visus, kurie pritaria šioms mintims. Juk mūsų darbas ir taip yra labai atsakingas ir sunkus. Reikalaukime permainų savo šalyje!