Dėl LR Seimo narių sumažinimo nuo 141 iki 101

Lietuvos Respublikos Seimui

PETICIJA

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių sumažinimo nuo 141 iki 101  

Kviečiame pasirašyti e-peticiją dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių sumažinimo nuo 141 iki 101. Tam reikėtų pakeisti Lietuvos Respublikos pagrindinį įstatymą – Konstituciją ( LR Konstitucijos 55 straipsnis).

Argumentai, kodėl tą reikėtų keisti:

1.       Nuo 2008 m., kai, statistikos duomenimis, Lietuvoje gyveno 3,198 mln. žmonių, iki 2016 m. spalio mėn. iš Lietuvos oficialiai emigravo 288 000 gyventojų. Tačiau valdymo išlaidos viešajam sektoriui nesumažėjo, o net išaugo.

2.       Valstybės valdymo modelis yra pernelyg išpūstas, perteklinis, išlaidos naudojamos neefektyviai, o atotrūkis tarp Seimo nario atlyginimo ir minimalios mėnesinės algos Lietuvoje yra neproporcingai didelis ir neadekvatus. Pvz., 2008-2013 metais, kai minimalus mėnesinis atlyginimas Lietuvoje siekė 231,70 Eur, Seimo nario alga augo nuo 1348,18 Eur iki 2001,85 Eur, o per 2014 – 2015 metus šis skirtumas dar labiau išaugo (atitinkamai 312,50 Eur ir 2531,70 Eur).

3.       Rinkėjų atstovavimas beveik lygiomis proporcijomis vienmandatėse ir daugiamandatėje apygardose leidžia į valdžią patekti politikams, kurie į aukščiausią atstovaujamą organą išrenkami ne Tautos, o pagal politinių partijų sąrašus, kas negali atspindėti tikros rinkėjų valios. Sumažinus atstovavimo skaičių daugiamandatėje rinkimų apygardoje, išrinkti Seimo nariai geriau atitiks Konstitucijoje įtvirtintą renkamumo tiesiogiai atstovauti rinkėją principą.

4.       To nori ne tik rinkėjai, bet ir nemažai Lietuvoje veikiančių politinių partijų, būtinybę mažinti Seimo narių skaičių įrašę į savo rinkimų programas. 

 

 

PADĖKIME politikams IŠPILDYTI savo PAŽADUS!

Sutaupytus pinigus – apie 1,2 mln. eurų kasmet, bus galima panaudoti jaunų šeimų ar skurstančių senjorų paramai, švietimui, kultūrai ir kt.

 

 

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą:

Vilma Danauskienė, Ežero g. 20, Papalazdijų k., Lazdijų r. Tel. +370 628 83758 El.p.: danauskiene@gmail.com

Jolita Targonskienė, Žalioji g. 11-46, Garliava, Kauno r. Tel. +370 618 26801    


Vilma Danauskienė, Jolita Targonskienė    Susisiekti su peticijos autoriumi