Dėl lengvatinio 5% PVM receptiniams nekompensuojamiems vaistams

 

Mes, šią peticiją pasirašiusieji Lietuvos Respublikos piliečiai, kreipiamės į LR Seimo narius ir prašome pakeisti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. numatant lengvatinio 5% PVM tarifo taikymą receptiniams nekompensuojamiesiems vaistams.

 

Šiuo metu nekompensuojamiems receptiniams vaistams taikomas 21% PVM tarifas, kuris didina galutinę vaisto kainą ir kurį sumoka receptą vaistinėje pateikęs pacientas. Negalėdami įsigyti brangių gyvybiškai būtinų nekompensuojamų vaistų, Lietuvos pacientai yra priversti gydytis senesnės kartos, pigesniais vaistais, kurių veiksmingumas neretai yra žymiai mažesnis arba apskritai atsisakyti reikalingo gydymo.  

Šią peticiją inicijavusios Lietuvos pacientų organizacijos vienija tūkstančius sunkiomis ligomis sergančių Lietuvos piliečių. Pacientų organiacijos savo veikloje nuolatos gauna ir sprendžia pacientų, neišgalinčių vaistinėse nusipirkti nekompensuojamųjų receptinių vaistų, prašymus paremti konkrečiais vaistais arba piniginėmis lėšomis vaistams įsigyti. Siekiant didinti vaistų prieinamumą mažesnes pajamas gaunantiems pacientams, kuriems gyvybiškai svarbus tokių vaistų įsigijimas ir vartojimas, būtina keisti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą numatant lengvatinį 5% PVM tarifą nekompensuojamiems receptiniams vaistams.

Vaistų prieinamumas ir kaina yra svarbus klausimas didelei ir pažeidžiamai Lietuvos visuomenės daliai – pacientams. Gydymo, įskaitant vaistais, prieinamumas yra konstitucinė žmogaus teisė. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. laiduoja asmeniui gydymą susirgus. Aiškindamas šią nuostatą, Konstitucinis Teismas yra pripažinęs: „Vykdydamos šią konstitucinę funkciją valstybės sveikatos politiką formuojančios ir įgyvendinančios valstybės institucijos, be kita ko, turi <...> sukurti tokią sveikatos priežiūros finansavimo sistemą, kuri užtikrintų reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ir būtinų vaistų finansinį prieinamumą (įperkamumą).“ 


Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“    Susisiekti su peticijos autoriumi