Dėl Juliaus Janonio gimnazijos pervadinimo į Šiaulių Vasario 16- osios gimnaziją

Šiaulių miesto tarybos nariui Eligijui Stugiui

Šiaulių miesto tarybos nariams, priklausantiems TS-LKD frakcijai,

Šiaulių miesto merui Artūrui Visockui

Šiaulių gimnazija – viena seniausių Lietuvos gimnazijų, pradėjusi veikti 1825 m. Svisločiuje (dab. Baltarusija), 1851 m. perkelta į Šiaulius. Šiaulių vyrų gimnazija (brus. Шавельская мужская гiмназия), pradėjo veikti 1851 m. rugpjūčio 30 d. Nuo 1920 m. – Šiaulių valstybinė gimnazija, nuo 1928 m. – Šiaulių valdžios berniukų gimnazija, nuo 1946 m. – Juliaus Janonio vidurinė mokykla, nuo 1996 m. – Juliaus Janonio gimnazija.

Atkreipdami dėmesį į Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos vardo raidą bei istorinį faktą, kad dabartinis mokyklos pavadinimas kilo iš Lietuvą okupavusių sovietų poreikio kurti savo ideologiją įtvirtinančią sistemą, paminėdami istorinę šios gimnazijos reikšmę ir pagerbdami tiek joje besimokiusius Vasario 16- osios akto signatarus  Mykolą Biržišką, Joną Vileišį, Steponą Kairį  Alfonsą Petrulį, tiek ir kitus iškilius šios gimnazijos auklėtinius tarp kūrių buvo tokios asmenybės kaip Stasys Šalkauskis, Saulius Sondeckis ir kiti, pabrėždami artėjantį valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo reikšmę ir Šiaulių miesto svarbą įprasminant šią sukaktį mes, pasirašantieji šią peticiją prašome:

1) Šiaulių miesto savivaldybės taryboje inicijuoti Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos vardo keitimo  į Šiaulių Vasario 16- osios gimnazijos pavadinimą svarstymą.

2) Iki 2018 vasario 16- osios pervadinti šią gimnaziją.

 

Pasirašyti šią peticiją

By signing, I authorize Audris Narbutas to hand over my signature to those who have power on this issue.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. To ensure you receive our emails, please add info@peticijos.com to your address book or safe senders list.

Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook