dėl J.Janonio gimnazijos vardo pakeitimo į Jono Noreikos gimnaziją

Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui Visockui

Seimo istorinės atminties komisijos pirmininkui prof. Arūnui Gumuliauskui

Šiaulių gimnazija – viena seniausių Lietuvos gimnazijų, pradėjusi veikti 1825 m. Svisločiuje (dab. Baltarusija), 1851 m. perkelta į Šiaulius. Šiaulių vyrų gimnazija (brus. Шавельская мужская гiмназия), pradėjo veikti 1851 m. rugpjūčio 30 d. Nuo 1920 m. – Šiaulių valstybinė gimnazija, nuo 1928 m. – Šiaulių valdžios berniukų gimnazija, nuo 1946 m. – Juliaus Janonio vidurinė mokykla, nuo 1996 m. – Juliaus Janonio gimnazija.

1940 m. bolševikams okupavus Lietuvą ir hitlerinės okupacijos metais gimnazija egzistavo itin sunkiai – neteko patalpų, išblaškyti mokytojai ir mokiniai, diktuojamos mokymo bei auklėjimo kryptys, sudarytos įvairios kitos kliūtys.

Po Antrojo pasaulinio karo gimnazija perorganizuojama į vidurinę mokyklą ir 1946 m. balandžio 5 d. pavadinama Juliaus Janonio vidurine mokykla.

Nors gimnazijoje mokėsi daug žymių ir garbingų, Lietuvai nusipelniusių žmonių, gimnazija buvo pavadinta komunistuojančio, gimnazijoje besimokiusio Juliaus Janonio vardu. Taip norėjo Lietuvą okupavę sovietai, visoje šalyje siekę įtvirtinti sau palankių asmenybių atminimą.

Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, gimnazijos valdžia, demonstruodama nostalgiją sovietiniams laikams, paliko mokyklai Juliaus Janonio vardą. Mokyklos pavadinimas išliko iki šių dienų.

Tačiau Šiaulių Berniukų gimnazijoje mokėsi ir Jonas Noreika. J. Noreika – Generolas Vėtra (1910 m. spalio 8 d. Šukionių kaime, Pakruojo valsčiuje – 1947 m. vasario 26 d. Vilniuje, palaidotas Tuskulėnų memoriale) buvo tarpukario Lietuvos karininkas, antinacinio ir antisovietinio pogrindžio dalyvis, už nepaklusnumą nacių režimui kalintas Štuthofe, o už antisovietinę rezistenciją bolševikų įkalintas, kankintas ir galiausiai nužudytas.

Liudininkų teigimu, J. Noreika buvo išskirtinių dorybių ir pasiaukojamos meilės Tėvynei žmogus.

Šiandien J. Noreikos vardas nepagrįstai niekinamas, pasigirsta iniciatyvos ištrinto jo garbei esančius viešus atminimo ženklus. Nepritariame tokiam istorijos perrašymui.  Jonas Noreika buvo tikras ir didis Lietuvos patriotas, iki mirties kovojęs už Lietuvos Laisvę. Minėdami ką tik praėjusią J. Noreikos gimimo metinių sukaktį, prašome, kad Jo vardu būtų pavadinta dabartinė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. Pasitinkant Lietuvos valstybingumo šimtmetį laikas atsinaujinti, deramai pagerbiant valstybės gynėjus.


Mindaugas Stakutis    Susisiekti su peticijos autoriumi