Dėl ant Tauro kalno planuojamos statyti koncertų salės pritaikymo teatrinei veiklai

Kviečiu pasirašyti už tai, kad ant Tauro kalno planuojamos statyti koncertų salės būtų daugiafunkcinės ir pritaikytos teatriniams pastatymams: šokio, dramos, operos spektakliams. Tai aktualu visiems Lietuvoje laisvai kuriantiems ir Lietuvą garsinantiems šalies teatro menininkams, scenos atlikėjams, režisieriams, choreografams ir visiems tiems, kurie nepriklauso jokiam valstybiniam teatrui ir neturi pastovios savo veiklai buveinės Vilniuje. Ši meno kūrėjų grupė tiesiog fiziškai neturi kur parodyti savo kūrybos.
Šiandien tai akivaizdu, nes uždarius daugelį Vilniaus ir kitų miestų teatrų pastatus rekonstrukcijoms, menininkai nebeteko galimybės Vilniuje tinkamai pristatyti savo kūrybos. Tuo pačiu, skriaudžiami vilniečiai ir Vilniaus svečiai, nes jie nebeturi galimybės pamatyti Lietuvos žinomų kūrėjų sceninių kūrinių, kuriems nėra Vilniuje pritaikytos atitinkamos erdvės.

Kaip nebūtų gaila, bet per visus Lietuvos Nepriklausomybės metus Vilniuje nebuvo pastatytas nei vienas teatras, o tik nugriautas - Rusų dramos, Jogailos gatvėje.

Manyti, kad sceninius pastatymus galima rodyti bet kurioje salėje yra abosliučiai neteisinga, kadangi beveik visos veikiančios koncertų salės, kaip Vilniaus “Compensa” , yra skirtos tik koncertams ir ten rodyti spektaklius yra ne tik sudėtinga, bet ir neįmanoma.

Šia peticija norime atkreipti dėmesį, kad ant Tauro kalno būsimos salės vystomas projektas taptų svarių diskusijų objektu. Siekiame, kad būtų išklausytos nuomonės visų meno sričių kultūrininkų ir scenos kūrėjų, pasitelkiant viešą diskursą būtų tariamasi ne tik su orkestrų vadovais, bet ir su režisieriais, choreografais, bei žmonėmis, kurie išmano teatro specifiką.