Dėl "lubų" motinystės išmokoms netaikymo

Konstitucinis Teismas 2016-03-15 nutarimu (toliau – KT nutarimas) pripažino, kad Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) normos dėl motinystės pašalpos „lubų“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 2016-12-20 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė šį KT nutarimą įgyvendinantį Įstatymo pakeitimą, kuris įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.

Nepaisant to, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA) teritoriniai skyriai teigia, jog tais atvejais, kai kitas vaikas gimsta asmenims, auginantiems vaiką ir gaunantiems ar neseniai gavusiems vaiko priežiūros išmoką (t.y. pirmaisiais ar antraisiais metais po prieš tai gimusio vaiko gimimo ar šiek tiek vėliau), naujai motinystės išmokai turi būti taikomos „lubos“.

Mes, pasirašę šią peticiją, NESUTINKAME su tokia SODROS teritorinių skyrių nuomone, esame įsitikinę, kad ji prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, KT nutarimui, Įstatymui, o taip pat diskriminuoja asmenis, kurių vaikai gimsta mažesniu nei dvejų metų ar šiek tiek didesniu skirtumu, pažeidžia jų konstitucines teises bei teisėtus lūkesčius.

Atsižvelgdami į tai, PRAŠOME SODROS vadovybės užtikrinti, kad nei SODRA, nei jos teritoriniai skyriai nepažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Įstatymo, kitų teisės aktų, asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų.

Kartu į šią susiklosčiusią situaciją norime ATKREIPTI Lietuvos Respublikos Prezidentės, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Seimo narių DĖMESĮ ir PRAŠOME jų imtis nuo jų priklausančių veiksmų, kad teisės aktai būtų įgyvendinami tinkamai.

Mes, pasirašę šią peticiją, taip pat MANOME, kad, nepaisant to, jog KT nutarimas buvo priimtas tik motinystės išmokų atžvilgiu, tas pats principas turi būti taikomas ir tėvystės bei vaiko priežiūros išmokoms, t.y. „lubos“ neturi būti taikomos ir šioms išmokoms. Atsižvelgdami į tai ir siekdami sumažinti ginčų, kurie neabejotinai kils tarp SODROS ir vaikų tėvų 2017 metais, skaičių bei atitinkamai SODROS ir teismų (įskaitant ir Konstitucinio Teismo) administracinę naštą, PRAŠOME Seimo priimti Įstatymo pakeitimus, panaikinant „lubas“ tėvystės ir vaiko priežiūros išmokoms.


https://www.facebook.com/angeleliai/    Susisiekti su peticijos autoriumi