APGINKIME VALSTYBINĘ LIETUVIŲ KALBĄ !

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos 1992 m. spalio 25 d. referendume, 14 straipsnis skelbia: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“.

Vardai ir pavardės Lietuvos piliečių asmens dokumentuose yra rašomi valstybine lietuvių kalba, įgyvendinant  konstitucinę  pareigą ją saugoti.

Tačiau naujasis LR Seimo narių užregistruotas įstatyminis projektas Nr. XIIIP-535 - dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Mašininio skaitymo kelionės dokumentų taisykles - iš pagrindų prieštarauja LR Konstitucijos 14 straipsniui.  

LR Seimo nariai siūlo įstatymiškai įtvirtinti technines mašininio vardų ir pavardžių skaitymo taisykles, keliančias didžiulį pavojų valstybinei lietuvių kalbai, nes asmenvardžiai negali būti savavališkai, pagal politinį užsakymą, žalojami ir darkomi.

 Įstatymiškai žvelgiant, LR Seimo nariai iš  esmės negali savintis konstitucinių įgaliojimų, priklausančių Tautai.  

Numatoma dirbtinė mašininio skaitymo invazija į lietuvių kalbą – ją skurdinant, deformuojant, niokojant –  tai politinė barbarybė, kuriai privalu priešintis visais įmanomais pilietiniais būdais !  

Priešvalstybinis įstatymo projektas dėl „ LR Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose“ turi būti atšauktas.

Palaikome LR Konstitucijai neprieštaraujantį Talkos asmenvardžių rašybos dokumento projektą.  

REIKALAUJAME, kad   LR Seimo nariai griežtai vykdytų  pamatinį LR Konstitucijos 14 straipsnio principą, suteikiantį konstitucinę galią valstybinei lietuvių kalbai.                                                  

LIETUVIŲ KALBA – TAI MŪSŲ NAMAI, TAI MŪSŲ LAISVĖ !  

Pasirašyti šią peticiją

By signing, I authorize Lilijana Astra to hand over my signature to those who have power on this issue.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. To ensure you receive our emails, please add info@peticijos.com to your address book or safe senders list.
Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook