Paslaugų teikimo sąlygos

Internetinių peticijų talpinimo paslaugų sutartis

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-05-20

Ši Sutartis sudaroma tarp Peticijos.com (Petitions24 Oy), toliau vadinamo Paslaugų teikėju, ir peticijos autoriaus.

Paslaugos aprašymas

Peticijos.com teikia internetinę platformą peticijoms kurti ir talpinti. Kaip peticijos autorius, jūs esate laikomas Duomenų Valdytoju ir sprendžiate peticijos turinį, kokia informacija prašoma iš peticijos pasirašiusių asmenų, kokiais tikslais yra tvarkomi jų asmens duomenys ir kokiam laikotarpiui asmens duomenys yra saugomi.

Amžiaus reikalavimas

Jums turi būti bent 18 metų.

Paskyros sustabdymas ir nutraukimas

Pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio esamo ar būsimo paslaugos naudojimo.

Peticijos autoriaus atsakomybė

Peticijos autorius sutinka pateikti visą būtiną turinį peticijai ir yra vienintelis atsakingas už šio turinio tikslumą ir teisėtumą.

Intelektinė nuosavybė

Peticijos autorius išlaiko visas teises į savo peticijos turinį, suteikdamas Paslaugų teikėjui licenciją talpinti ir rodyti turinį.

Atsakomybės ribojimas

Paslaugų teikėjas nebus atsakingas už netiesioginę, atsitiktinę ar pasekminę žalą, kylančią iš šios Sutarties.

Jokiais atvejais bendra paslaugos teikėjo atsakomybė peticijos autoriui už visus nuostolius, praradimus ir ieškinius, nepaisant to, ar jie kilę iš sutarties, civilinės atsakomybės (įskaitant aplaidumą) ar kitaip, negali viršyti bendros sumos, kurią peticijos autorius sumokėjo paslaugos teikėjui pagal šią sutartį.

Taikytina teisė

Šiai sutarčiai taikoma Suomijos teisė.

Sąlygų Keitimas

Mes pasiliekame teisę keisti ar modifikuoti šias Sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Draudžiamas turinys

Privatumo pažeidimas

Dalijimasis privačia informacija apie asmenis be jų sutikimo.

Priekabiavimas ir patyčios

Tikslinis turinys prieš privačius asmenis, kuris gali sukelti asmeninę žalą ar šmeižtą.

Neapykanta

Turinys, kuris skatina smurtą, diskriminaciją ar neapykantą asmenims ar grupėms dėl tokių požymių kaip rasė, etninė kilmė, religija, negalia, lytis, tautybė, seksualinė orientacija ar lytinės tapatybės.

Raginimai smurtauti

Bet kokie turiniai, kurie kursto ar šlovina kitiems padarytą žalą.

Seksualinio pobūdžio turinys

Apsimetinėjimas

Apsimetimas kažkuo kitu arba atstovavimas organizacijai be leidimo.

Komercinis šlamštas

Neprašytos reklamos, nuorodos ar bet kokia kita neleistina reklamos forma.

Intelektinės nuosavybės pažeidimai

Turinys, pažeidžiantis kitų asmenų autorių teises, prekių ženklus ar kitas intelektinės nuosavybės teises be leidimo.

Terorizmo šlovinimas

Turinys, kuriame palaikomos ar švenčiamos teroristinės organizacijos ar teroristiniai veiksmai.

Grafinis smurtas

Turinys, kuriame vaizduojamas smurtas arba smurto pasekmės, galinčios sukelti žiūrovams nerimą.