Peticija, skirta doc. dr. Lemeškinui ir lituanistikos studijoms Karolio universitete palaikyti

Komentarai

#1

Doc. Lemeškin je výjimečná osobnost světové baltistiky, díky níž se Univerzita Karlova těší v Litvě vynikajícímu jménu. Jeho odchod z FF UK a zrušení lithuanistiky bych vnímala jako ztrátu obrovského formátu.

Naďa Dřizga (Praha, 2023-06-22)

#5

Doc. Lemeškin je uznávaný odborník zvyšující povědomí a prestiž Filosofické fakulty v mezinárodní akademické sféře. Výstupy jeho badatelské činnosti jsou mezinárodně ceněny. S vysokou kvalitou zachovává odkaz pražské lituanistiky. Mimoto je jedním z nekvalitnějších lidí, které jsem měla tu čest potkat. Jeho nucený odchod by byl neskutečnou ostudou pro celou fakultu.

Olga Králíčková (Praha, 2023-06-22)

#6

Podepisuji, protože Litvu s Českou republikou spojují několikaset leté vazby, protože česká baltistika je na vysoké úrovni, protože litevština je nejstarší žijící indoevropský jazyk.

Petra Butzke (Jílové , 2023-06-22)

#10

Znám Naďu a chci ji podpořit.

Eva Skalová (Kostelec nad Labem, 2023-06-22)

#12

Podepisuji, protože rušení lithuanistiky považuji za součást hluboce znepokojivého trendu, který je v rozporu s jen nedávno proklamovanou snahou ze strany vedení o zachování diverzity a tzv. malých oborů/filologií na FF UK. Pod výtečným vedením doc. Lemeškina jsem absolvovala doktorské studium. Jeho vědecké i pedagogické působení považuji za výjimečné a profesionální, s výrazným mezinárodním přesahem. Jeho odchod by pro fakultu znamenal citelnou ztrátu.

Hana Štěříková (Praha, 2023-06-22)

#14

Podporuji docenta Lemeškina a jeho práci, respektuji ho jako vědce i učitele a věřím, že jeho odchod by byl pro fakultu velkou ztrátou.

Adéla Mikešová (Praha, 2023-06-22)

#16

Velmi mne zarmoutila zpráva o nuceném odchodu pana Lemeškina. Měl jsem čest s ním trávit dva semestry, kde jsem se dozvěděl spoustu nových a zajímavých informací. Jeho individuální a lidský přístup, by mohl být příkladem pro mnoho vyučujících. Vždy jsme za ním mohli zajít s dotazy, na které nám rád odpovídal. Odchod této kapacity bude ztrátou, která nepůjde nahradit.

Karel Backa (Praha, 2023-06-22)

#20

Není mi lhostejný osud člověka.

Daniel Díaz (Praha, 2023-06-22)

#28

Protoze prave pan doc. Lemeskin me presvedcil, ze Lithuanistika je obor, ktery chci studovat.

Johana Medová (Praha, 2023-06-22)

#32

Hrozí ztráta světové respektování odbornika

Karel Svoboda (Praha , 2023-06-22)

#33

Mám k pobaltským zemím velmi blízký vztah, proto výuku o jejich reáliích a filologiích na akademické půdě v českém, potažmo středoevropském prostoru plně podporuji.

Daniel Paál (Čelákovice, 2023-06-22)

#34

Protože mi není lhostejná úroveň vzdělání v ČR a doc. Ilji Lemeškina si nesmírně vážím za jeho odbornou práci i lidskost, kterou vnáší do akademického prostředí.

Michaela Gajdošíková (Frenštát pod Radhoštěm, 2023-06-22)

#38

Jsem doktorandka ÚVES FF UK a mám zájem o budoucnost fakulty.

Darja Vašíková (Praha, 2023-06-22)

#40

malé obory jsou důležité, mívají i strategický význam, vypadnutí generace odborníků se nám může v budoucnu vymstít.

Marta Vandrovcova (Praha 4, 2023-06-22)

#42

Protože si doc. Lemeškina hluboce lidsky i odborně vážím. FF UK by si mělo cenit kvalitních pedagogů a badatelů jako je on. Vyštváním docenta v profesorském řízení ztratí kromě vlastní důstojnosti FF UK i kredibilitu v mezinárodním měřítku.

Jiří Dynda (Praha, 2023-06-22)

#46

Sama jsem několik přednášek s panem docentem absolvovala. Je to mistr ve svém oboru.

Veronika Jandová (Praha, 2023-06-22)

#54

Podepisuji, protože si doc. Ilji Lemeškina vážím jako akademika i jako člověka.

Stanislav Rubáš (Praha, 2023-06-22)

#59

Podporuji tím a podepisuji petici za zachování lituanistiky a především za zachování pozice jejího docenta Ilji Lemeškina, který je jedním z nejvýraznějších představitelů současné světové baltistiky a lituanistiky.

Mira Marvanová (Praha, 2023-06-22)

#63

Rozhodnutí University Karlovy (filosofická fakuta, nemajíc právní subjektivity, je pouze sukursálou university, katedra, čili „ústav“, pak toliko vikariátem uvnitř sukursály) je nejen škodlivé pro vědu, ale především nemravné, neboť rozkládá vědeckou obec a brání generačnímu předávání vědy co vel­mi specifické kulturní činnosti. Argumentují-li sukursální děkan(ka) a ústavní vikář finanční si­tu­ací, pouze tím přiznávají, že oni problém universitních financí nejsou schopni řešit; to, co sukur­sál­ní dě­kan­(ka) a ústavní vikář nabízejí jako náhradu za zrušené obory, jež Ilja Lemeškin garantoval, dokazuje pouze to, že oba shodně nechápou poslání university.
Tomáš Hoskovec

Tomáš Hoskovec (Praha, 2023-06-22)

#64

Nesouhlasím s ukončením pracovního poměru s Doc. Lemeškinem.

Radka Havlíková (Praha 8, 2023-06-22)

#67

Vyjadřuju podporu a respekt doctorovi

Nadzeya Piatrouskaya (Větřní, 2023-06-22)

#85

Na Litvě jezdí české vlaky jedině díky tomu, že v ČR existuje obor baltistika. Kdyby nebylo tohoto oboru, tak dnes Škoda nemá ani zakázku za 6 miliard Kč na výrobu 32 vlaků pro Lotyšské dráhy. Tuto zakázku získala díky absolventům pražské a brněnské baltistiky, kteří k ní překládali dokumentaci. MALÉ OBORY PROSPÍVAJÍ ČESKÉ EKONOMICE. Nehledě na současnou politickou situaci. Pobaltí je naším spojencem v NATO. A ráda bych připomněla vedení fakulty, že litevština a lotyština se u nás nedají studovat na jazykových školách. Nechápu, proč by se na fakultě měla rušit výuka jazyků Evropské unie.

Marta Běťáková (Český Brod, 2023-06-22)

#86

Naše fakulta by neměla přicházet, natož ze své vlastní vůle, o odborníky s vynikajícími vědeckými výsledky a mezinárodním renomé. A určitě by ani v současné obtížné situaci neměla rezignovat na vzdělávání v oblasti malých evropských jazyků, ve kterém má letitou tradici a nezanedbatelné úspěchy.

Daniela Tinková (Praha 8 - Kobylisy, 2023-06-22)

#87

Podepisuji, protože výuka jazyků jako je litevština by měla být pro FFUK chloubou a naopak by si zasloužila důstojnou podporu.

Jiří Marvan (Říčany, 2023-06-22)

#88

Hodiny pána docenta má inšpirovali studovat malé jazyky a pokračovat ve vědeckém životě

Polina Bogatova (Budapest, 2023-06-22)

#89

Podepisuji, protože souhlasím, že je třeba zachovat a podporovat malé obory.

Radka Jahnová (Praha, 2023-06-22)

#98

S pánom docentom Lemeškinom som zažil úplne úžasný seminár o ruskom folklóre a bola by strašná strata pre filozofickú fakultu prísť o tak skvelého odborníka.

Robert Michalič (Kojetice, 2023-06-22)

#100

Podepisuji, protože stojím o to, aby si univerzita zachovala rozmanitost oborů, zejména má-li pro ně vzdělané osobnosti.

Pavel Fojtík (Praha, 2023-06-22)

#102

Ilja Lemeškin je uznávaný vědec a pedagog, nositel prestižních ocenění a člověk nesporných lidských kvalit. Ani některé větší filologické obory se nemohou pyšnit osobností takového formátu a mezinárodního renomé, jakou je Ilja. Zničit lithuanistiku na FFUK by znamenalo výrazné a těžko zvratitelné ochuzení české filologie o obor, který se zde v 90. letech podařilo úspěšně obnovit.

David Šimeček (Praha 5, 2023-06-22)

#104

Souhlasím s textem petice, který mimo jiné koresponduje s již v minulosti mnohokrát potvrzenou skutečností, že právě skrze spolupráci malých národů lze dosáhnout významných věcí a že takováto spolupráce nám přináší nejen cenné vědomosti o událostech historických, ale především nám pomáhá hledat cesty a možnosti působení malých národů v době přítomné i budoucí.

Hana Vejvodová (Jihlava, 2023-06-22)

#114

Souhlasím s výše uvedeným.

Kateřina Vondráčková (Praha 8 - Karlín, 2023-06-22)

#117

Je důležité udržovat povědomí o pobaltských státech, dějinách, lidech a kultuře v tomto regionu.

Jan Petržilka (Louny, 2023-06-22)

#121

Pan Lemeskin je nesmírně vzdělaný a skromný člověk,ve svém oboru je špička,proto jsem se rozhodla ho podpořit, znám ho velmi dobře i osobně,je to jeden z nejlepších lidí,jaké znám..

Silvie Blažková (České Budějovice , 2023-06-23)

#130

Jeden z nejlepších profesorů na UK ve svém oboru.

Barbora Česnohlídková (Praha, 2023-06-23)

#137

Rušení malých oborů není řešením. Malé obory jsou dlouhodobě podnocovány, neboť jejich přínos není snadno změřitelný. To ovšem neznamená, že žádný přínos pro společnost nemají.

Milan Hoplíček (Kuřim, 2023-06-23)

#139

Studium malých oborů je to, co obohatí život nejvíc. Já jsem mezi prvními, co by něco takového měli křičet do světa. Nebude-li tyto obory lze studovat na veřejných školách, pak kde už?

Romana Smělíková (Praha, 2023-06-23)

#144

Podepisuji se proti propuštění Ilji Lemeškina.

Asta Vaškelienė (Vilnius, 2023-06-23)

#147

Baltisté se značně diví, že Karlova univerzita nechce možná nejoriginálnějšího současného baltistu. Asi si tím mezi baltisty uřízne ostudu.

Bohumil Vykypěl (Brno, 2023-06-23)

#154

Mám dceru baltistku a díky ní vím, jak důležité jsou dobré překlady, google apod. nestačí. Mám ráda Pobaltí, jehož kultura je mi blízká. Jsem Češka a mám ráda "malý" český jazyk. Zrušíme ho a ušetříme? A naposledy a nejvíc - naše největší bohatství jsou lidé, kteří umějí.

Daniela Běťáková (Praha, 2023-06-23)

#160

Souhlasím

Lucie Vavříková (Frenštát pod Radhoštěm , 2023-06-23)

#162

Věřím, že je to důležité pro obohacení mezinárodních vztahů.

Dovilė Sližytė (Praha, 2023-06-23)

#163

Věřím v budoucnost a užitečnost "malých" oborů. Zrušit nějaký obor na univerzitě je jednoduché, vybudovat ho znovu pak trvá léta.

Anna Kmječová (Čelákovice , 2023-06-23)

#173

Podepisují, protože si vážím osobnosti a činnosti p. Ilji Lemeškina.

Vaida Braškytė-Němečková (Praha, 2023-06-23)

#179

ztrácíme druhovou diverzitu, snad konečně chápeme nebezpečí tohoto procesu. podobně nebezpečná je ztráta diverzity oborové.

Klára Kudlová (Praha 4, 2023-06-23)

#180

Podepisuji, protože souhlasím.

Jan Buriánek (Praha 22 - Uhříněves, 2023-06-23)

#185

Litva je zemí Evropské unie. Zaslouží si, abychom se s ní domluvili.
Na překladatelích z litevštiny, příp. do litevštiny, závisejí miliardové zakázky našich podniků (např. Škoda Lokomotivka). Možná by nebylo od věci tyto velké společnosti požádat o podporu, je-li problém finančního rázu.

Pavel Řezníček (Plzeň, 2023-06-23)

#186

Protože pan Lemeškin je skvělý a do UK patří!

Olga Storozheva (Praha, 2023-06-23)

#191

Podepisuji, protože souhlasím s textem petice. Rušení oborů je nezodpovědné. Ty obory z nějakého důvodu vznikly. Jsou potřeba.

Alžběta Bláhová (Praha 2, 2023-06-23)

#195

Grasilda Blažienė

Grasilda Blažienė (Vilnius, 2023-06-23)Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...