DĖL LITUANISTIKOS BŪKLĖS PERTVARKOMAME VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKULTETE

Komentarai

#11

Literatūrologė

Laima Arnatkevičiūtė (Vilnius, )

#13

Už Lietuvių kalbos išsaugojimą valstybine

Rimantas Pumputis (Šiauliai, )

#14

Lituanistė

Rimutė Dauneckienė (Panevėžys, )

#31

....

Ieva Griniūtė-Tumelienė (Vilnius, )

#35

Filologijos magistras

Edvardas Balika (Vilnius, )

#36

mokytojas

Arnoldas Riekumas (Vilnius, )

#43

Filologijos fakulteto absolventė

Danutė Daučiūnaitė (Panevėžys, )

#49

lituanistė

Virginija Rudavičienė (Kretinga, )

#54

Nes taip manau.

Tomas Trainys (Kaunas, )

#62

Pasirašau, kad Lietuvai nebūtų gėda dėl to, kas dabar daroma su lituanistikos mokslu mano buvusioje Alma Mater, - prieš ateities kartas. Mes turime teisę išreikšti savo nuomonę, garantuojamą LR Konstitucijos, ir šiuo atveju ją išreikšti lituanistikos palaikymui - būtina.

hum.m. dr. Eugenija Vaitkevičiūtė (Kaunas, )

#64

Verta ir privalu išsuagoti tai, kas yra valstybingumo dalis, o ne pulti į naujus tyrus. Labai tikiu, kad VU išlaikys išmintingo ir socialiai atsakingo universiteto vardą.

Vaiva Juškienė (Vilnius, )

#68

Lituanistė

Dangira Nefienė (Anykščiai, )

#72

istorikė

dr. Ingrida Jakubavičienė (Kaunas, )

#80

architektas, nacionalines premijos laureatas

Kestutis Pempe (Vilnius, )

#84

Privalome išsaugoti LITUANISTIKĄ - lietuvių kalbos ir literatūros tyrinėjimo, mokymosi ir išlikimo TEISĘ lietuviams, Lietuvos esančioms ir būsimoms kartoms.

Genė remeikienė (Vilnius, )

#98

Mums reiktų labiau puoselėti lietuvių kalbą, pačią gražiausią kalbą pasaulyje ;)

Snaige Elana Kaladyte (Kaunas, )

#114

„Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos?“ – pačioje XVI amžiaus pabaigoje rašė Mikalojus Daukša. Paradoksas: tarybiniais metais sukurtos lietuvių kalbą puoselėjusios struktūros, o nepriklausomybę atgavus - ardomos ir naikinamos

Rasa Jančiauskienė (Kaunas, )

#119

Lituanistė

Danutė Urvelienė (Vilnius, )

#123

Patvirtinu savo nuomonę apie "reformas" -
E.G.

Edmundas Gedgaudas (Vilnius, )

#130

Esu lituanistė. Lietuvių kalba yra išlikimo sąlyga.

Audronė Urbonaitė, rašytoja ir žurnalistė (Vilnius , )

#136

lituanistė

Rita Černiauskienė (Merkinė, )

#137

Pedagogas

Algimantas Mikolėnas (Kaunas, )

#152

chemijos mokytoja ekspertė, švietimo konsultantė

Rimvyda Dagienė (Vilnius, )

#162

lituanistas

Aleksandras Valentas (Vilnius, )

#173

Kaip režisierius ir teatro vadovas nuolatos susiduriu su vis prastėjančiu mūsų jaunimo lituanistiniu išprusimu, kuris sąlygoja ir meno kūrinių paviršutinišką suvokimo lygį. Todėl labai palaikau rūpestį, kad stiprėtų lietuvių kalbos katedra Vilniaus Universitete.

Petras Mendeika (Vilnius, )

#176

Muzikologas

Dr. Jonas Vilimas (Vilnius, )

#178

Iš pagarbos Lietuvai ir sau...

Birutė Mažrimienė (Vilnius, )Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...