DĖL LITUANISTIKOS BŪKLĖS PERTVARKOMAME VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKULTETE

Komentarai

#11

Literatūrologė

(Vilnius, 2017-12-13)

#13

Už Lietuvių kalbos išsaugojimą valstybine

(Šiauliai, 2017-12-13)

#14

Lituanistė

(Panevėžys, 2017-12-13)

#31

....

(Vilnius, 2017-12-13)

#35

Filologijos magistras

(Vilnius, 2017-12-13)

#36

mokytojas

(Vilnius, 2017-12-13)

#43

Filologijos fakulteto absolventė

(Panevėžys, 2017-12-13)

#49

lituanistė

(Kretinga, 2017-12-13)

#54

Nes taip manau.

(Kaunas, 2017-12-13)

#62

Pasirašau, kad Lietuvai nebūtų gėda dėl to, kas dabar daroma su lituanistikos mokslu mano buvusioje Alma Mater, - prieš ateities kartas. Mes turime teisę išreikšti savo nuomonę, garantuojamą LR Konstitucijos, ir šiuo atveju ją išreikšti lituanistikos palaikymui - būtina.

(Kaunas, 2017-12-13)

#64

Verta ir privalu išsuagoti tai, kas yra valstybingumo dalis, o ne pulti į naujus tyrus. Labai tikiu, kad VU išlaikys išmintingo ir socialiai atsakingo universiteto vardą.

(Vilnius, 2017-12-13)

#68

Lituanistė

(Anykščiai, 2017-12-13)

#72

istorikė

(Kaunas, 2017-12-13)

#80

architektas, nacionalines premijos laureatas

(Vilnius, 2017-12-13)

#84

Privalome išsaugoti LITUANISTIKĄ - lietuvių kalbos ir literatūros tyrinėjimo, mokymosi ir išlikimo TEISĘ lietuviams, Lietuvos esančioms ir būsimoms kartoms.

(Vilnius, 2017-12-13)

#98

Mums reiktų labiau puoselėti lietuvių kalbą, pačią gražiausią kalbą pasaulyje ;)

(Kaunas, 2017-12-13)

#114

„Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos?“ – pačioje XVI amžiaus pabaigoje rašė Mikalojus Daukša. Paradoksas: tarybiniais metais sukurtos lietuvių kalbą puoselėjusios struktūros, o nepriklausomybę atgavus - ardomos ir naikinamos

(Kaunas, 2017-12-13)

#119

Lituanistė

(Vilnius, 2017-12-13)

#123

Patvirtinu savo nuomonę apie "reformas" -
E.G.

(Vilnius, 2017-12-13)

#130

Esu lituanistė. Lietuvių kalba yra išlikimo sąlyga.

(Vilnius , 2017-12-14)

#136

lituanistė

(Merkinė, 2017-12-14)

#137

Pedagogas

(Kaunas, 2017-12-14)

#152

chemijos mokytoja ekspertė, švietimo konsultantė

(Vilnius, 2017-12-14)

#162

lituanistas

(Vilnius, 2017-12-14)

#173

Kaip režisierius ir teatro vadovas nuolatos susiduriu su vis prastėjančiu mūsų jaunimo lituanistiniu išprusimu, kuris sąlygoja ir meno kūrinių paviršutinišką suvokimo lygį. Todėl labai palaikau rūpestį, kad stiprėtų lietuvių kalbos katedra Vilniaus Universitete.

(Vilnius, 2017-12-14)

#176

Muzikologas

(Vilnius, 2017-12-14)

#178

Iš pagarbos Lietuvai ir sau...

(Vilnius, 2017-12-14)