APGINKIME VALSTYBINĘ LIETUVIŲ KALBĄ !

Komentarai

#3

Seimas iki vasaros ketina balsuoti dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIIP-535, kuriam siūlome nepritarti, nes numatoma, kad:
1. Galima būtų pakeisti pavardės užrašymą ar pačią pavardę remiantis bet kurių laikų dokumentais:
Lietuvos Respublikos piliečiui, pagal pateiktą dokumento šaltinį įrodžiusiam, kad jo protėviai pagal tiesioginę giminystės liniją turėjo kitos šalies pilietybę, ir turinčiam dokumento šaltinyje lotyniškais rašmenimis įrašytą asmenvardį, būtų suteikta teisė asmenvardį rašyti lotyniškais rašmenimis.
2. Emigrantų patogumui pavardę pagal pageidavimą galima būtų užrašyti nelietuviškais rašmenimis (be diakritinių ženklų) pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Mašininio skaitymo kelionės dokumentų taisykles (ICAO taisykles).
Todėl visiškai pakanka išimčių, kurias siūlo Valstybinė lietuvių kalbos komisija:
Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės asmens dokumentuose turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis, tačiau, atsižvelgiant į dabartinės visuomenės poreikius, siūlomos tokios išimtys:
a) užsieniečių, įgijusių Lietuvos Respublikos pilietybę, vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose jų pageidavimu įrašomi lotyniško pagrindo rašmenimis pagal dokumento šaltinį – kitos valstybės išduotą asmens dokumentą (remiantis tarptautine praktika diakritiniai ženklai dėl techninių galimybių gali būti neperteikiami) ir
b) su užsieniečiu santuoką sudariusio ir jo pavardę paėmusio Lietuvos Respublikos piliečio, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės gali būti rašomos lotyniško pagrindo rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

Eleonora Kasperūnienė (Vilnius, 2017-04-26)

#4

Lietuva yra Valstybė turinti savo valstybinę kalbą.

Jonas Vaiškūnas (Molėtai, 2017-04-27)

#6

Literatūrinė kalba apiformino genčių susijungimą į tautą, todėl, panaikinus literatūrinę kalbą, grįžtumėme į padėtį, kada dar tauta tik susidarė.

Vidmantas Mikalajūnas (Joniškis, 2017-05-02)

#8

Griežtas NE rusų, baltarusių, ukrainiečių, žydų ir kt. nelotyniško alfabeto vartotojų diskriminacijai.

Kęstutis Anušauskas (Vilnius, 2017-05-02)

#22

Pasisakau už lietuvių valstybinę kalbą be jokių papildomų raidžių. Atmetu ne tik G.Kirkilo, bet ir "Talkos...." projektus griežtai.

Jonas Ramanauskas (HAMMOND, 2017-05-07)

#29

Privalome gerbti valstybės Konstituciją. Trys papildomos raidės, kurių nėra lietuvių kalbos raidyne, jokių problemų neišspręs. Latvijos pavyzdys - puiki pamoka

Jonas Jasaitis (Šiauliai, 2017-05-18)

#33

Esu lietuvis.

Kęstutis Laurinaitis (Vilnius, 2017-09-28)

#39

už lietuvių kalbą
Mylėkime savo gimtą kalbą

Mindaugas Stakutis (Šiauliai, 2017-09-29)

#44

Tik už lietuvišką abėcėlę.

Martynas Demšė (Vilnius, 2017-09-30)

#47

Pasirašau.

Egidijus Kaunietis (Kaunas, 2017-09-30)

#50

Lietuvos pareigūnai ir politikai neturi teisės kištis į lietuvių kalbos dalykų aiškinimą ir manipuliuoti kalbos dalykais, visa tai politizuojant. Kalbos srities moksliniai tyrimai priklauso tik kalbos mokslininkams. Kodėl kalbos tyrėjai ir vetintojai prievarta gujami iš savo srities?

Pranciška Regina Liubertaitė-Žižiūnienė (Vilnius, 2017-10-01)

#102

REIKALAUJAME, kad LR Seimo nariai griežtai vykdytų pamatinį LR Konstitucijos 14 straipsnio principą, suteikiantį konstitucinę galią valstybinei lietuvių kalbai.

Ramūnas Kazakevičius (Kaunas, 2017-10-16)

#115

lituanistė

Milda Ona Daukšienė (Alytus, 2017-12-17)Sumokėta reklama

Mes reklamuosime šią peticiją 3000 žmonėms.

Sužinoti daugiau...