Už sunkius nusikaltimus nepilnamečius teisti kaip suaugusiuosius

Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook