REIKALAUJU LIUSTRACIJOS PASKELBIMO IR ASMENŲ PRIKLAUSIUSIŲ TSKP, KGB, NKVD ATSISTATYDINIMO IŠ LIETUVOS VALDŽIOS.

Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook