Nepritarimas šauktinių kariuomenei / Disapproval of renewed military conscription in Lithuania

Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook